Nybörjarguide till Twitter

Många medlemmar har efterfrågat en kurs eller liknande i hur man använder mikrobloggen Twitter. Här är ett snabbt sätt att lära sig grunderna.

1. Skapa ett konto

 • Du behöver en mejladress. Saknar du en e-postadress kan du fixa ett på någon minut hos exempelvis Gmail, Outlook eller någon annan gratistjänst.
 • Registrera ditt Twitterkonto här: https://twitter.com/signup
  Du fyller i namn, mejladress och det namn som kommer att bli ditt alias på Twitter. Detta ”Twitternamn” väljer du förstås med lite noggrannhet. Tänk på att du till exempel kan komma att använda det i tjänsten.
 • Direkt efter att du registrerat ditt konto tar Twitter dig i handen och guidar dig genom de allra första stegen. Där får du bland annat följa några andra Twitterkonton, söka efter personer på Twitter som du kanske känner till (exempelvis Lisa Dahlberg) och lägga till en profilbild.
 • Du bör också gå tillbaka till din mejl, där du fått ett nytt meddelande från Twitter. I mejlet hittar du en länk som du måste klicka på för att bekräfta att mejladressen verkligen hör ihop med ditt nya Twitterkonto.

2. Skriv en tweet

 • Meddelanden du skickar ut på Twitter kallas tweets och de är normalt synliga för alla, både på och utanför Twitter (detta går dock att ändra i inställningarna: https://twitter.com/settings/account).
 • Tweets kan endast innehålla 140 tecken. Tanken med det är att hålla snacket på Twitter kort, rappt och lätt att fånga upp.
 • Dina tweets kan skickas vidare av andra. Då kommer de ut i deras egna flöden. Det kallas att retweeta, eller ”RT” som många förkortar det. Du kan enkelt retweeta andras meddelanden genom att klicka på länken ”retweeta” som finns under varje tweet i flödet.

3. Prata med andra

 • Om du vill tagga någon i en tweet, eller vända dig till en speciell person, skriver du ett snabel-a direkt framför personens Twitternamn. Exempelvis @S_i_Mark om du vill nå oss. Alla tweets där du är nämnd på det här sättet dyker upp i en speciell lista, kallad ”mentions”.

4. Tagga tweets med olika ämnen

 • Med hjälp av så kallade ”hashtags” kan du koppla ihop en tweet med ett speciellt ämne. Det gör du genom att någonstans i meddelandet skriva ett nummertecken (#) och ämnet, exempelvis #journalistik.
 • Om du ser en sådan hashtag i en tweet kan du klicka på den för att visa en lista över de senaste Twittermeddelandena som är taggade med samma ämne. På så sätt är Twitter ett smidigt sätt att hänga med i diskussioner kring specifika ämnen.
 • Vissa taggar blir mer populära än andra. Två exempel på populära taggar är #twittboll där folk pratar om fotboll på svenska och #svpol där svensk politik diskuteras.

5. Tre tips för att komma igång

 • Följ många människor för att få en känsla för vad folk snackar om på Twitter och hur det går till.
 • Delta i diskussionen! Det roligaste med Twitter är att det är socialt accepterat att börja prata med vem som helst, eller svara på vilket tweet som helst. Självklart med en trevlig attityd och med respekt.
 • Återvänd till taggar du tycker är intressanta för att följa specifika ämnen. När det allmänna ”tjattret” i huvudflödet blir för stort och övermäktigt är olika hashtags mer behagliga flöden att överblicka. Där kan också intressanta diskussioner uppstå.

Källa: Mediemänniskan

Krafttag krävs för att säkra utbildad personal

Anita Lomander (S)
Marks kommun står som de flesta andra kommuner inför stora utmaningar inom äldreomsorgen.
Framåt år 2020 kommer antalet äldre i vår kommun öka mycket. Det innebär också att behovet av äldreomsorg ökar, både hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
För att klara denna utmaning och bibehålla kvalitén för de som behöver vård och omsorg behövs fler kvinnor och män som vill jobba inom äldreomsorgen. För oss Socialdemokrater är det självklart att vi ska ha så välutbildad personal inom äldreomsorgen som bara är möjligt. Det är en kvalitetsfråga.
Under den allmänpolitiska debatten i kommunfullmäktige den 27/10 sa äldre­omsorgsnämndens ordför­ande Ulla-Maj Persson (C) att de inte lyckats rekrytera undersköterskor, trots annonser i både press och sociala medier.

Eftersom kommunen har fått extra pengar från staten för att kunna öka bemanningen riskerar nu de borgerliga att få skicka tillbaka en del av pengarna oanvända. Några förslag om hur man skulle kunna komma tillrätta med denna utmaning hade inte Persson (C).

Vi tror att det behövs många åtgärder för att få fler att utbilda sig inom vårdyrken.
En åtgärd för att öka attraktiviteten på vård- och omsorgsprogrammet skulle kunna vara att tydligt signalera att denna utbildning leder direkt till arbete för den som genomför sina studier med godkända betyg.

Vi har i budgetarbetet i många år krävt att kommunen ska anställa alla som avslutar vård- och omsorgsprogrammet med godkänd utbildning. Detta har de borgerliga partierna varje gång röstat ner med motiveringen att ungdomarna får jobb ändå!

Säkert är det så eftersom ungdomarna är kanonduktiga, men då ser man inte värdet i den signal man samtidigt skickar ut ”Marks kommun värdesätter att du utbildar dig på vård- och omsorgsprogrammet och vi behöver dig för att vi ska kunna ha en god kvalité på vår omsorg av våra kommuninvånare”.
Nu förväntar jag mig att vi fullmäktige i november kan enas om vårt förslag så att Mark kan erbjuda de personer som lämnar utbildningen med godkända betyg en fast anställning!

Anita Lomander

Vi har en egen vision om skolan

Gunnar Nilsson (S)
Läser om vad Liberal­erna tänker om skolan och lärarna och delar inte den uppfattning som Liberalerna ger uttryck för. Vi Socialdemokrater vill att högstadiet i Fritsla ska vara kvar.

Vi vill att det skall byggas ny skola i Kinna. Vi har samtidigt en idé om att vi skall utveckla Kinna centrum med nya bostäder. Vi vill att vår kommun ska växa.Det är viktigt att vi tänker till, för nu har vi möjlighet att förändra så att vi får en bra sammantagen kvalité för båda dessa syften.

Skolans innehåll avseende lärandet skall utvecklas, det gör vi bäst i samspråk med lärare och elever. När det kommer olika undersökningar om skolan måste vi ta dessa på allvar.

Det ska vara bra och ändamålsenliga lokaler det är viktigt. Vi får inte glömma lärarna och personalen de är också mycket viktiga. De ska ges möjlighet att göra ett bra jobb för våra barn.

För att barnen skall trivas i skolan är läraren den viktigaste personen för barnen. Läraren måste känna engagemang för att lyckas med sin svåra uppgift att förmedla all den kunskap eleverna behöver för att utvecklas och känna sig hemma i vårt gemensamma samhälle. Vi vet att de lärarna och övrig personal finns i vår kommuns skolor.

Även föräldrarna som har det största ansvaret för sina barns uppfostran och intresse för skolan är viktiga. Ert engagemang tillsammans med lärare och personal på skolan är den samverkan som behövs för att vi tillsammans ska forma en bra skola för alla våra barn i vår kommun.

Gunnar Nilsson

Nattis äntligen på plats!

Foto: Joel Engblom, Borås Tidning
Foto: Joel Engblom, Borås Tidning

I dagens Borås tidning kan du på Mark-sidan läsa om ”nattis”, barnomsorg för de som arbetar utanför kontorstid. Äntligen har verksamheten startat upp! Det är vi Socialdemokrater som har drivit frågan om nattis genom en motion och fördelning av pengar. För oss är det en självklarhet att underlätta för alla de som arbetar utanför kontorstid- och ett sätt att göra Mark mer attraktivt och rättvist!

Du som har BT Plus kan läsa hela artikeln här.

Vad vill Alliansen med Fritsla?

Simon Ryndal (S)
Simon Ryndal (S)

Efter en tid då det grönblå styret i regionen lagt ner Fritsla vårdcentral så kommer det fler dystra besked för Fritsla. Vi läser ett utspel i förra veckans Markblad att ordförande i barn- och utbildningsnämnden i kommunen, Sofia Sjöstrand, vill lägga ner högstadiet i Fritsla.
Hennes eget parti Liberalerna och ytterligare ett borgerligt parti står bakom henne, enligt henne själv. Oavsett verkar man inte  kunna lita på den borgerliga majoriteten. Nyligen röstade de ner ett förslag i kommunens översiktsplan om att Fritsla fortsatt ska vara en högstadieort.

Vi frågar oss hur väl genomtänkt det är att ta bort en väl fungerande högstadieskola, med god trivsel bland elever, en lugn studiemiljö och goda studieresultat?

Fritslaskolan
Fritslaskolan

Fritslaskolan har fördelar som Lyckeskolan inte kommer få: Tillgång till en idrottsanläggning med gräsplaner, grusplan, tennisplan och löparbanor samt nära till natur för konditionsträning och orientering. Tempererad 25 meters bassäng (om nu inte kommunen fullföljer sina planer på att stänga den) samt till vintern en konstfrusen isbana. Nästan alla elever bor på gångavstånd från skolan. Trafikmiljön är säker och lugn.

Sofia Sjöstrand framhåller Lyckeskolans närhet till tåg och busstation. Utmärkt! Det är lätt för Kinnaelever att söka sig till Fritsla. Här finns plats för fler elever och man kan få den blandning av elever som Sofia Sjöstrand vill se.
Lite märkligt att inte Kinnaelever utnyttjar det fria skolvalet istället för att tillbringa hela sin högstadietid i provisoriska lokaler. Slöjd i butikslokaler som leder till slöseri med tid på att förflytta sig mellan lokaler.

Kommer en F-6 skola som då blir kvar i Fritsla kunna erbjuda attraktiva heltidstjänster för lärare i idrott, bild, slöjd, musik och andra övningsämnen? Hur blir det med elevhälsovården? Idag har skolan skolsköterska på heltid.

Vill alliansen att Fritsla i framtiden ska vara en attraktiv ort att flytta till, och vad ska de locka med om både vårdcentral och F-9 skola saknas på orten?

Lyckligtvis ser vi flera företagare som satsar i Fritsla, vilket har gett ett ordentligt uppsving i Fritsla centrum. Nu fattas bara tydliga politiska besked. Socialdemokraterna vill ha kvar högstadiet i Fritsla, men vad vill Alliansen?

Simon Ryndal och Kenneth Persson, Fritsla S-förening

Sprickorna i det borgerliga minoritetsstyret i Mark ökar!

Lisa Dahlberg (S)
Lisa Dahlberg (S)

I radio Sjuhärad i fredags gav Kommunstyrelsens ordförande (M) Tomas Johansson besked angående konsekvensen för andra skolor när nu alliansen beställt projektering av en stor Lyckeskola. Beskedet från Tomas Johansson var tydligt ”vi i alliansen har inga planer på att lägga ned någon skola i Mark”.

Efter det dröjde det inte ens en vecka innan alliansens splittring i skolfrågan blev tydligare än någonsin. I dagens Markbladet berättar nämligen alliansens främste skolpolitiker, Liberalen Sofia Sjöstrand, att hon tänker driva frågan om att lägga ned Fritslaskolan och att hon aldrig tänker kompromissa bort det. Sjöstrand (L) berättar också att hon inte har något emot att den nya Lyckeskolan blir den nya storskolan som tar emot elever från hela kommunen.

Därmed har våra farhågor besvarats- de borgerligas beställning av den nya skolan i Kinna innebär att en stor risk finns att Fritsla läggs ned. Det ställer vi inte upp på!

Nu kräver vi återigen svar av Kommunstyrelsens ordförande – vad är det som gäller, eller för att låna ett känt uttryck ”vem är det som styr egentligen?”

Lisa Dahlberg