Framtidspartiet i Mark

Vår politik Våra föreningar Våra studier Bli medlem!

Fram för extratjänster

Med anledning av den information från Arbetsförmedlingen som tillsänts oss, drev vi Socialdemokrater i kommunstyrelsen idag igenom nedanstående beslut: Kommunchefen ges i uppdrag att utreda i vilken mån Marks kommun i dagsläget använder sig av extratjänster samt hur Marks kommun ska gå till väga för att införa fler extratjänster. Kommunstyrelsens presidum bjuder in representanter från…

Läs mer

1:a Maj 2017

Välkommen att demonstrera med oss. I år utgår vi från Skene torg. Program: 13:00 Start. Underhållning, appeller, tipspromenad, servering m.m. 14:00 Samling inför demonstrationen. 14:30 Avmarsch. 15:00 Tal på Skene torg.

Läs mer

Röda prickar

Här kommer en nyhet för våra kamrater runt om i landet som liksom vi har upplevt en bugg i den nya hemsidemallen. Under inlägg finns delningsknappar och invid dessa fanns det ett antal röda prickar som inte tjänade något som helst syfte. Vi har kunnat konstatera att ämnet har diskuterats flitigt på sociala medier.

Här kommer en snabb lösning.

Läs mer

Kongressen – Nu kör vi!

Nu inleds den 39:e partikongressen. Våra ombud är på plats och är redo att utforma framtidens politik!

Läs mer

Idag börjar partikongressen

Idag klockan 14.00 öppnar vår partikongress! Programmet för kongressen kan bli justerat på grund av gårdagens tragiska händelser i Stockholm. Kongressen inleds med ett inledningsprogram och efter det börjar ombuden arbeta med förslaget till politiska riktlinjer. Arbetet sker i temagrupper under lördagen. Vår hemsida uppdateras löpande under hela kongressen med rapporter från våra ombud och…

Läs mer

Träffa vårt kongressombud Ulf

”Det är överväldigande att få vara med och forma partiets framtid under den kommande kongressen”.

Läs mer

Träffa vårt kongressombud Håkan

”Det känns oerhört hedrande att få representera Socialdemokraterna i Mark”.

Läs mer

Den tragiska bussolyckan

Våra tankar går till de avlidnas anhöriga, till alla ungdomar och vuxna som var med i bussen, och till alla elever och lärare på Ängskolan.

Läs mer

Driftstörning

För kännedom.

Vi har det senaste dygnet gjort vissa uppdateringar, som medfört att sidan sett annorlunda ut. Nu är vi klara och hoppas att allt ser ut som vanligt igen.

Läs mer

Kyrkoval 17 september

Berör det oss socialdemokrater?!  Möte i församlingshemmet i Sätila den 10 april kl 18:30.  Alla är välkomna!

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

Du skickas till

Klicka på länken ovan eller AVBRYT