Krafttag krävs för att säkra utbildad personal

Marks kommun står som de flesta andra kommuner inför stora utmaningar inom äldreomsorgen. Framåt år 2020 kommer antalet äldre i vår kommun öka mycket. Det innebär också att behovet av äldreomsorg ökar, både hemtjänst och vård- och omsorgsboende. För att klara denna utmaning och bibehålla kvalitén för de som behöver vård och omsorg behövs fler…

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL