Aktuellt

Samarbete för Marks kommun

Valresultatet gav oss Socialdemokrater 15 mandat i kommunfullmäktige. Inget traditionellt block fick majoritet.

Den 5 oktober skrev vi tre partier under ”Plattform för samverkan”, vår överenskommelse om att styra Marks kommun under den kommande mandatperioden. Den innehåller ett antal punkter som vi är överens om att driva. Vår ”portalparagraf ” är: Vi vill att hela kommunen ska leva och kommer göra vårt yttersta för att leda och utveckla…

Läs mer

Gemensam kamp för valseger

Kanske slänger vi oss för ofta med att utropa olika riksdagsval för ödesval. Inför varje mandatperiod står vi i ett vägskäl där valet av väg kommer påverka oss.

I år stod vi dock inte bara inför hot om nya skattesänkningar som dränerar välfärden på resurser. Ett parti med värderingar och människosyn långt från vår spåddes göra stora framgångar. Ett parti som haft ett växande stöd i LO leden. Nya grepp för att nå ut till väljarna behövde tas. Lokalt beslutade LO och socialdemokraterna…

Läs mer

Studienytt

Såhär i slutet på 2018 kan man summera vårt verksamhetsår med studier i Arbetarekommunen. Studier har blivit en allt vanligare verksamhet för våra medlemmar och det återspeglar hur viktigt vi ser på studie verksamheten och att det är en prioriterad verksamhet i partiet.

Idag har vi studiecirklar för mer och mer verksamhet i arbetarekommunen vilket innebär att vi följer studiecirkelmetodiken på våra möten för att höja kvaliteten på mötesverksamheten. Vi har studiecirklar med våra gruppmöten, medlemsutbildningar och större gemensamma aktiviteter med fullmäktigegruppen. Vi har tills idag utbildat 18 personer i ledarskap genom S i Västs ettåriga ledarskapsutbildning. Det…

Läs mer

Partikongress 22-24 mars i Örebro

Medlemmarna har röstat fram Lisa Dahlberg och Jessika Roden till ombud. Ersättare är Håkan Andersson, Fredrik Tureson, Helena Johansson, Arvid Eklund och Daniel Fleck.
Läs mer

Namninsamling mottagen

Vid majoritetens (S,C,L) gruppmöte i Rydal den 10 december mottogs en namninsamling från föräldrar på Habyskolan.

I samband med överlämnandet redogjorde föräldrarna för sin syn på avvecklingen av skolan. Vi tackar för besöket och kommer att beakta de argument och synpunkter som framfördes. På bilden ser vi Josefina Kronberg överlämna namninsamlingen till Lisa Dahlberg (S), Leif Sternfeldt (C) och Maria Aronsson Dahl (L)

Läs mer

Därför avvecklas Habyskolan

Vi har fått frågor om förslaget att avveckla Habyskolan. Vi vill därför även här på vår hemsida redogöra för våra skäl för att föreslå att Habyskolan avvecklas.

Här redovisar vi våra skäl.

Läs mer

Politiska prioriteringar i budgeten för perioden 2019-2022

Mark är en fantastisk kommun med ansvarskännande och välkomnande invånare. I Mark finns en unik natur med närhet till både stad och land. En kommun som undanröjer hinder för människors utveckling och ger alla oavsett uppväxtmiljö, kön och etnicitet möjligheter att nå sin fulla potential. Vi vill att hela kommunen ska leva och utvecklas.

Alla dessa insatser är avgörande för att Mark ska vara en kommun som ger välfärd, stöd och möjligheter, att Mark är bra på att utföra de uppgifter som är kommunens uppdrag.

Läs mer

Lena Hallengren

Vår Barn- Äldre- och jämställdhetsminister Lena Hallengren kommer idag den 21 november 14.00 på besök till Arbetarrörelsens Hus i Borås. Alla medlemmar är välkomna att komma dit.

Läs mer

Hackerattack

Som ni kanske märkt under dagen så har vår hemsida inte fungerat. Driftstörningen berodde på att vårt webbhotell suspenderat sidan eftersom den (och tusentals andra) förmodades ha drabbats av en hackerattack. Efter råd och support från webbhotellet har vi nu i kväll kunnat radera den främmande kod som lagts till i vår databas, samt raderat det tillägg som orsakat problemet. 

Intrånget har inte inneburit att något stulits eller läckt från sidan, utan endast ett par timmars förtret för undertecknad. Vi tackar för ert överseende med dagens driftstopp.

Läs mer
Foto: Lena Carlsson, Markbladet.

Vi bildar politisk majoritet med C och L

Vi Socialdemokrater har beslutat att bilda majoritetsstyre i kommunen, tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna. Här kan du läsa mer om vad vi kommit överens om tillsammans.

Vi ska årligen lägga en gemensam budget som ger stabila förutsättningar för kommunens verksamhet. Vi ska ha en organisation mellan partierna som utgår från att alla tre partier i majoriteten får mesta möjliga delaktighet och insyn.

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

Du skickas till

Klicka på länken ovan eller AVBRYT