Rapport från Förbundskongressen den 22 augusti 2020

Tro och Solidaritets kongress hölls för första gången helt digitalt på grund av Corona-pandemin.

Ursprungligen skulle kongressen hållits i juni men flyttades alltså till augusti. Nuvarande och kommande presidier befann sig i Stockholm medan övriga deltagare var utspridda i de olika distrikten, på olika platser. Sammantaget deltog 78 ombud. Mötesordförande var Per Tenggren. För Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i vårt distrikt deltog fem ombud: Ann-Marie Stenhoff (som också…

Läs mer

Regeringens budget gör stor skillnad för Marks kommun

Klicka på läs mer och se på filmen.

Läs mer

Välfärden är alltid i vår fokus

Den socialdemokratiskt ledda regeringens budgetproposition innebär ett tillskott till Västra Götalandsregionen på nästan 1,2 miljarder kronor.

Det här är en tydlig S-profil i höstens nationella budget. För oss socialdemokrater är satsningar på välfärden alltid nummer ett. Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till stora resurser för att skydda liv, jobb och välfärd. Nu fortsätter satsningarna för att också klara den…

Läs mer

Historisk satsning på sjukvården och äldreomsorgen

Nu stärker vi sjukvården och äldreomsorgen i hela Sverige. I höstbudgeten föreslås den största nationella satsningen på äldreomsorgen någonsin. Vi höjer det generella statsbidraget med tio miljarder och regionerna får fyra miljarder för att hantera uppskjuten vård.

Hela Sverige har kraftsamlat för att klara av det nya coronaviruset. Den socialdemokratiskt ledda regeringen har skjutit till stora resurser för att skydda liv, jobb och välfärd. Men pandemin har också blottlagt allvarliga brister i vårt samhälle. Ett av de mest grundläggande problemen handlar om otrygga anställningar och låga löner i äldreomsorgen. De äldre besöks…

Läs mer

Uttalande antaget vid Socialdemokraterna i Sjuhärads distriktskongress 2020

Vid den digitala distriktskongressen idag antog kongressen ett uttalande:

Under våren har vår nation ställts inför utmaningar som krävt uppoffringar, kreativitet och kraftfulla åtgärder. Vår nation har hållit ihop. Vissheten om att i otrygga tider skapa trygghetssystem utan revor är själva kärnan i vår svenska modell. Vi är idag med största sannolikhet på väg in i ekonomiskt sämre tider. De permitteringar och varsel vi…

Läs mer

Budgetarbetet börjar på allvar

I Marks kommun har vi en fyraårig budgetprocess. Nu ska vi jobba fram en budget för åren 2021-2024. Det kommande året har ett stort fokus, men vi kommer också ha fokus på år 2022, som är det sista för den här mandatperioden. När år 2022 är slut har vår S+C+L-majoritet, Markmajoriteten, haft fyra år på…

Läs mer

Vi ska inte bromsa oss ur krisen – utan investera för att lösa samhällsproblemen och för att skapa jobb

Partivänner Våren 2020 kommer alltid förknippas med utbrottet av Coronaviruset. Vad som började med tidningsartiklar om det nya viruset slutade med stängningar av skolor, äldreboenden och förbud av större sammankomster. Sjukvården har satts på prov och personalen inom vårdyrkena har fått arbeta hårdare än någonsin. Kommuner och regioner har drabbats hårt ekonomiskt av pandemin och…

Läs mer

Vård ska ges utifrån behov inte utifrån storleken på plånbok.

I den skattefinansierade vården ska det inte vara möjligt att köpa sig före kön. En grundbult i Sveriges välfärdssystem är att medborgarna kan vara trygga i att vård ges utifrån behov, inte utifrån storlek på ens plånbok, sa socialministern Lena Hallengren på en presskonferens den 18 augusti. Håller helt med och vi socialdemokrater i Sjuhärads…

Läs mer

Skall socialdemokratin bli relevant måste vi förstå och agera

Det råder inte brist på politiska utmaningar i vår tid direkt. Att vara politiker, på sin fritid eller som förtroendevald på heltid, handlar om att hantera problem. Ett pärlband av strul som befinner sig bakom nästa krök. Ofta är det administrera trivialiteter, uttröttande personkonflikter eller formalia. För att orka är det nödvändigt med de energigivande…

Läs mer

Regionpolitik i en annorlunda tid

En extraordinär vår gick över i en annorlunda sommar. Coronapandemin har präglat såväl det svenska samhället som världen i stort i ett drygt halvår nu. Det har varit en tuff tid för många och alldeles särskilt för dem som blivit sjuka, deras anhöriga liksom personal i sjukvården och äldreomsorgen. Personal har ställt upp på ett…

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL