Socialdemokraterna vill ha en skola som gynnar helheten

Efter samtal kring utformningen av nya Lyckeskolan har Socialdemokraterna i Mark kommit till slutsatsen att placeringen på det s.k. Saharaområdet inte blir bra.

  Skälen till detta vårt ställningstagande är framför allt: Det är tveksamt om en skola i centrum tjänar Centrumutvecklingen och den prognostiserade befolkningsutvecklingen. Bygget av en skola på Saharaområdet, med tillhörande idrottshall, aula och dessutom med ett större elevantal än idag kommer att leda till att behovet av parkeringsplatser kommer att uppta en alldeles för…

Läs mer

Motioner

Nu lägger vi upp våra motioner här på hemsidan.

Läs mer

Borgerlighetens misslyckade arbete

Det är väl inget problem med ext­ra pengar, det är väl en välkommen tillgång?

Läs mer

Välkommen den 29 maj

Arbetarekommunmöte/medlemsmöte måndag den 29 maj klockan 18:30 i Kulturhuset i Skene. Ärende: Inledande möte om kommunens budget. Välkomna!

Läs mer

Vill Moderaterna avveckla Öxabäck?

Marks Bostads AB äger idag 20 lägenheter i Öxabäck. Lägenheterna har en relativt låg hyra, som är attraktiva för såväl yngre som äldre. Dessa vill nu moderate Erik Arnell, ordförande i MBAB sälja ut.

Läs mer

Boverkets film om Marks satsning på nya bostäder

– Mark ska vara förebilden för hur man kan arbeta. Med filmen vill vi visa andra kommuner hur man jobbar strategiskt med att ta fram fler bostäder och även ta hand om befintliga, säger Marie Sand, samhällsplanerare på Boverket. Hon och kollegan Anette Johansson samt filmaren Joakim Kosk besökte Mark tidigare i år. Teamet åkte…

Läs mer

Expeditionen får ny e-postadress

Eftersom arbetarekommunens expedition inom det närmaste kommer att anslutas till fiber upphör den gamla e-postadressen marks.arb.kommun@telia.com och ersätts av socialdemokraterna@framtidensmark.se. Den gamla mailadressen finns kvar under en övergångsperiod men upphör att fungera den 31 juli. För att undvika att dina mail inte når oss rekommenderar vi att du redan nu uppdaterar din adressbok med vår…

Läs mer

Första maj i Skene 

I år firade Socialdemokraterna i Mark arbetarrörelsens dag i Skene. I tåget gick cirka 200 personer och ytterligare människor slöt upp i solen på Skene torg. Där fick vi lyssna på Hans Josefsson som är förbundssekreterare för Socialdemokrater för tro och solidaritet. Hans berättade att detta var hans premiär som första majtalare. Han skickade också…

Läs mer

Fram för extratjänster

Med anledning av den information från Arbetsförmedlingen som tillsänts oss, drev vi Socialdemokrater i kommunstyrelsen idag igenom nedanstående beslut: Kommunchefen ges i uppdrag att utreda i vilken mån Marks kommun i dagsläget använder sig av extratjänster samt hur Marks kommun ska gå till väga för att införa fler extratjänster. Kommunstyrelsens presidum bjuder in representanter från…

Läs mer

1:a Maj 2017

Välkommen att demonstrera med oss. I år utgår vi från Skene torg. Program: 13:00 Start. Underhållning, appeller, tipspromenad, servering m.m. 14:00 Samling inför demonstrationen. 14:30 Avmarsch. 15:00 Tal på Skene torg.

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

Du skickas till

Klicka på länken ovan eller AVBRYT