Visar alla poster med taggen:Tro och Solidaritet

Rapport från Förbundskongressen den 22 augusti 2020

Tro och Solidaritets kongress hölls för första gången helt digitalt på grund av Corona-pandemin.

Ursprungligen skulle kongressen hållits i juni men flyttades alltså till augusti. Nuvarande och kommande presidier befann sig i Stockholm medan övriga deltagare var utspridda i de olika distrikten, på olika platser. Sammantaget deltog 78 ombud. Mötesordförande var Per Tenggren. För Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i vårt distrikt deltog fem ombud: Ann-Marie Stenhoff (som också…

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL