Vår styrelse

Ordförande Krister Andersson
Vice ordförande Ann-Sofi Tureson
Kassör Paul Holmberg
Sekreterare Annette Malmberg
Studieorganisatör Helena Johansson
Information/kommunikationsansvarig Håkan Andersson
Facklig ledare Jessica Rodén
Kommunalpolitiskt ansvarig Lisa Dahlberg
Verksamhetsprogramsansvar Tommy Söderhagen

Adjungerad Kyrkopolitiskt ansvarig        Bodil Wennerström

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL