Christopher Thorsson

Jag är ledamot i Marks kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen under mandatperioden 2015-2018. Jag är även ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott samt i kommunens krisledningsnämnd. Utöver detta arbetar jag mycket med den här hemsidan.

Till yrket är jag undersköterska och arbetar som habiliteringspersonal på ett boende för vuxna med LSS-tillhörighet.

christopher.thorsson.politiker@mark.se

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

Du skickas till

Klicka på länken ovan eller AVBRYT