Lisa Dahlberg

Lisa Dahlberg (S)
Lisa Dahlberg (S)

Jag är kommunalråd för Socialdemokraterna i Marks kommun och är vice ordförande i kommunstyrelsen under mandatperioden 2015-2018. Till kommunalrådsuppdraget hör fler uppdrag, som vice ordförande i kommunens krisledningsnämnd, och uppdraget som ersättare i sjuhärads kommunalförbunds direktion. Jag är också vice ordförande i kommunens moderbolag Spinnerskan i Mark AB.

Jag är 34 år. Till yrket är jag socionom. Hör gärna av dig med frågor eller synpunkter om hur vi kan utveckla Marks kommun och vårt parti!

0708-747305

lisa.dahlberg@framtidensmark.se

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

Du skickas till

Klicka på länken ovan eller AVBRYT