Gruppledare

Kommunfullmäktige
Ann-Sofi Tureson

Kommunstyrelsen
Lisa Dahlberg

Barn- och utbildningsnämnden
Jesscia Rodén

Plan- och byggnadsnämnden
Jan Åke Löfgren

Kultur- och fritidsnämnden
Birgitta Andersson

Miljönämnden
Håkan Andersson

Teknik- och servicenämnden
Bo Petersson

Socialnämnden
Tommy Karlsryd

Äldreomsorgsnämnden
Ulla Lätt

Valnämnden
Bodil Wennerström

Överförmyndarnämnden
Emmy Johansson

Spinnerskan i Mark AB
Pauli Kuitunen

Marks Bostad AB
Ulf Dahlberg

Marks Fastighets AB
Göran Andersson

Marks Kraftvärme AB
Rolf Wallerdal

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL