Jessica Rodén

Mina uppdrag för Socialdemokraterna i Mark är som ledamot i Arbetarekommunens styrelse där jag har fått förtroendet att vara facklig ledare. 

Jag är ledamot i distriktsstyrelsen för Socialdemokraterna i Sjuhärads partidistrikt

Är även aktiv i S-kvinnor i Mark där jag är sekreterare samt i Västra Marks S-förening där jag är vice ordförande.

Jag är ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige och kommunstyrelsen samt ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott. 

Mina viktigaste politiska frågor är att jobba för jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla människors lika värde. Att forma ett tillgängligt samhälle där alla behövs och kan delta på samma förutsättningar. 

Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL