Jessica Rodén

Mina uppdrag för Socialdemokraterna i Mark är som ordinarie ledamot i arbetarekommunens styrelse. Är även aktiv i S-kvinnor i Mark där jag är sekreterare samt i Västra Marks S-förening där jag är vice ordförande.

Jag är ledamot i Barn- och utbildningsnämnden, kommunfullmäktige och ersättare i kommunstyrelsen. 

Mina viktigaste politiska frågor är att jobba för jämställdhet mellan kvinnor och män samt alla människors lika värde. Att forma ett tillgängligt samhälle där alla behövs och kan delta på samma förutsättningar. 

Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL