Paul Holmberg

Jag är medlem i Västra Marks Socialdemokratiska förening och ledamot i föreningens styrelse. I Marks Arbetarekommun är jag kassör.

Jag är ersättare i Marks kommuns Äldreomsorgsnämnd.

Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL