Rainer Lohager

Jag sitter som ledamot i socialnämnden och som ordförande i socialutskottet, där vi på delegering från socialnämnden har mandat att besluta i individärenden inom LSS, LVU, LVM och vissa SOL-ärenden. Vidare så sitter jag som ersättare i arbetarekommunens styrelse och som ledamot i Skene S-förenings styrelse. För övrigt så arbetar jag som projektledare på Hav och vattenmyndigheten. Jag är 44 år och bor i Skene.

Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL