Fritsla socialdemokratiska förening

I vår förening är vi cirka 30 medlemmar boende i Fristla och Skephult med omnejd. En liten förening där vi arbetar för kommunens bästa med särskild focus på just vår bygd.

Vi har målmedvetet prioriterat upprustning av Kungabergsbadet och ser glädjande att det har gett resultat. Kommunal service som tillexempel skola, barn- och äldreomsorg är viktigt för oss.

Föreningens styrelse 2020

Simon Ryndal Ordförande
Tommy Söderhagen Kassör
Ulla Lätt Ledamot
Ylva Hultén Ersättare
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL