Västra Marks socialdemokratiska förening

Vi är 60 st medlemmar i Västra Marks socialdemokratiska förening. Vi bor i Björketorp, Fotskäl, Tostared, Hajom och Berghem. Dessa orter är vårt föreningsområde.

Styrelse

Anita Lomander Ordförande
Maivor Karlsson Kassör
Patrik Larsson Sekreterare
Jessica Rodén Vice ordförande
Paul Holmberg Vice sekreterare
Maj-Britt Johansson Ersättare
Kerstin Johansson Ersättare
Henrik Tureson Ersättare
Björn Kärrhage Ersättare

Verksamhetsplan
Den 2 december 2020 klockan 15:00 har vi Grötfest i Frivilliglokalen, Björketorp.

 

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL