Att vara kyrkopolitiker

Ledarskapsutbildning för förtroendevalda i kyrkopolitiken.

Distanskursen ”Att vara kyrkopolitiker” som arrangeras av S i Väst tillsammans med Arbetarrörelsens folkhögskola i Viskadalen, erbjuder alla nya och gamla förtroendevalda inom kyrkopolitiken en ledarskapsutbildning för kyrkligt förtroendevalda.

Kursen löper över en termin och innehåller tre helginternat med mellanliggande hemmabaserade kursuppgifter. Kursstart kommer ske vintern-våren 2021.

För anmälan ska man kontakta studieorganisatören i Arbetarekommunen Helena Johansson.

Har du frågor kan du kontakta Ulf Dahlberg på Viskadalens folkhögskola.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL