Vår styrelse

Marks Arbetarekommuns styrelse 2020
Ordförande Krister Andersson
Vice ordförande AnnSofi Tureson
Kassör Paul Holmberg
Sekreterare Annette Malmberg
Studieorganisatör Helena Johansson
Information/kommunikationsansvarig Håkan Andersson
Facklig ledare Jessica Rodén
Kommunalpolitiskt ansvarig Lisa Dahlberg
Verksamhetsprogramsansvar Tommy Söderhagen

   Adjungerad Kyrkopolitiskt ansvarig                              Bodil Wennerström

Genom att klicka på ett namn ovan så kommer du till personens egen sida med information och e-post länk.

Uppdrag
Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse stadgar och av partikongressen, distriktskongressen och arbetarekommunen fattade beslut.

Styrelsens uppgift är härvid att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de socialdemokratiska föreningarnas och klubbarnas verksamhet.

Styrelsen är, då arbetarekommunmöte inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande organ.

Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på arbetarekommunens expedition.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL