Vårt distrikt

Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt


Arbetarekommunerna i Västra Götalands läns södra riksdagsvalkrets: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda tillhör Sjuhäradsbygdens Partidistrikt.

Tillsammans med övriga partidistrikt i Västsverige ansvarar distriktet för politiken Västra Götalandsregionen. Partidistriktets medlemmar väljer genom ombud på distriktskongressen en styrelse för hela distriktet och vilka som ska representera partiet i region och riksdag.

Cristina Nichta är ombudsman på distriktet och nås på telefon 033-236643. Du kan skicka e-post till henne genom att klicka här.

Distriktsstyrelse
Ordförande i Sjuhäradsbygdens Partidistrikt är Ulf Olsson från Borås.

Distriktsstyrelseledamöter från Mark:
Krister Andersson
Ulf Dahlberg
AnnSofi Tureson
Lisa Dahlberg
Peter Landgren

Suppleanter från Mark:
Yasin Abbes
Håkan Andersson
Anita Lomander
Jessica Rodén

Distriktskongress
Distriktskongressen 2020 fick på grund av Coronapandemin flyttas och beräknas hållas den 29 augusti.

Tidigare redan valda ombud från Mark träffas inför kongressen på en ombudsträff den 17 augusti 2020.

Handlingar till kongressen hittar du genom att klicka här.

Förtroenderåd
Distriktsstyrelsen föreslår att distriktskongressen ska besluta att inrätta ett Förtroenderåd. Om distriktskongressen beslutar enligt förslaget så föreslås förtroenderådet träffas den 17 oktober 2020.

Det innebär att ombud till förtroenderådet ska föreslås och väljas samt rapporteras in till distriktet senast den 20 september 2020.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL