Förbättra livsvillkoren för gömda kvinnor och barn

När kvinnor bryter sig loss ur en farlig relation och väljer att fly är risken för våld som störst.

Allt för många kvinnor i Sverige idag utsätts för misshandel, hot och våld i den relation de lever i. För en del kvinnor blir omfattningen av misshandeln så omfattande att de fruktar för sina liv. Oron är tyvärr befogad, varje år mördas för många kvinnor av en man de har, eller har haft, en relation med.

När kvinnor bryter sig loss ur en farlig relation och väljer att fly är risken för våld som störst. Kvinnorna hamnar också i en situation som kan pågå under lång tid, kanske så länge som båda parter lever. Det är ingen enkel väg man väljer om man som kvinna väljer att fly, speciellt om man har barn. Problem med att bli trodd av myndigheter, att ”enkla” misstag risker att röja var man befinner sig, ekonomiska bekymmer och så vidare.

Vi har tagit del av kvinnors berättelser om hur tufft det är att leva i detta ”limbo”, att det är som ett osynligt fängelse, att det är fruktansvärt för barnen, att ekonomin påverkas, den psykiska hälsan osv.

Samhället måste kunna göra mer för att skapa trygghet och förbättra livsvillkoren för kvinnor och barn som lever gömda.

Vi föreslår att en kommission tillsätts som undersöker hur livsvillkoren för kvinnor och barn som tvingas levda gömda på grund av våld i nära relationer kan förbättras.

Lisa Dahlberg (S)                       Benny Nyberg (S)                       Anita Lomander (S)

Gunnar Nilsson (S)                     Pauli Kuitunen (S)

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL