Kampen om jämställdhet i hela Europa!

Jämställdheten i Europa går inte framåt, tvärtom. De konservativa krafterna, nationalister och populister, får allt större inflytande över EU:s politik. Denna utveckling måste vändas!!

S-kvinnor kämpar för ett jämställt Europa. Där kvinnor i hela EU har samma rättigheter och möjligheter som män. Den feministiska kampen är lika viktig nationellt som internationellt för ett enat Europa. Kryssa en S-kvinna i EU valet den 26 maj.

S-kvinnor i Mark
Eva Ryberg
Jessica Roden
Anita Lomander
Agnetha Roden

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL