Nej till att utreda annat än Alliansens förslag

På gårdagens kommunstyrelsesammanträde lade vi ett förslag att vi vill utreda alternativ till den utredning som gjorts av placeringen av nya Lyckeskolan på Saharaområdet.

Vi hade också innan sammanträdet skickat ut ett förslag till samtliga ledamöter på hur man skulle kunna tänka kring Hedeområdet.

Ett förslag vi menade var värt att undersöka vidare. Förslaget är tydligt också med avseende på skola, idrott, föreningsliv, kulturutbud, centrumutveckling, bostäder, attraktivitet etc. Alliansens förslag var (trots icke existerande underlag med många olösta frågor) att gå vidare med Saharaområdet utifrån tidigare undersökningar. Punkt.

Man ville helt enkelt inte utreda alternativ.

Vårt förslag röstades ner. Man kan undra varför? Huvudargumentet från deras sida kan kokas ner till att “det är bråttom och folk är otåliga”. S och V reserverade sig och inkommer dessutom med en protokollsanteckning där vi är förbluffade över inställningen att ett snabbt beslut är viktigare än ett bra beslut.

På “alliansens” sida stod också SD, som helt uppenbart har blivit övertalade i någon form av förhandling, och MOD. Detta är naturligtvis tråkigt, men nu skall det bli intressant att se hur man tänkt gå vidare med processen och hur man tänker. Upp till bevis!

Vi försökte argumentera mot fastlåsta positioner, men viljan att överhuvudtaget tänka utanför boxen (Sahara) var obefintlig. Tyvärr, men sådana är demokratins spelregler.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL