Phia Andersson (S)

Välfärdssatsningar

I media är det ofta enkelt att kritisera och peka på brister och fel, men svårare att ge beröm och uppmärksamma något som blivit riktigt bra. Som till exempel årets höstbudget.

Välfärdens verksamheter får över 35 miljarder kronor. Skatten för pensionärer sänks med 4,4 miljarder kronor. Taket i bostadstillägget höjs. Det största resurstillskottet till vården i modern tid med sammantaget närmare 5,5 miljarder kronor. Sex miljarder satsar vi på skolan. Och barnbidraget höjs.

I budget efter budget visar vi att det är en klassisk socialdemokratisk politik vi för. Det är en socialdemokratisk självklarhet att välfärden och barns och äldres behov är viktiga. De är så viktiga att vi blir upprörda när skattemedel, som borde gå till skola och välfärd, istället går till vinstuttag som gör de rika rikare.

2016 presenterades välfärdsmiljarderna, en satsning som ska jämna ut skillnaden i ekonomin bland landsting och kommuner samt stötta dem med störst behov. Nu fortsätter vi presentera satsningar för att säkra trygghet och välfärd för både unga och gamla. Det är den generella välfärden som ska stärkas och det gör vi genom att höja barnbidraget, som inte höjts sedan 2006 med 200 kronor i månaden. Även studiebidraget höjs med 300 kronor i månaden.

Skolsystemet ska vara jämlikt, det är inte socioekonomisk bakgrund som ska avgöra hur din framtid blir. Därför presenterar regeringen ett statligt stöd på totalt sex miljarder kronor som ska användas för likvärdighet och kunskapsutveckling i skolan.

Förra året blev läkemedel gratis för barn. I år presenterar vi ett statligt bidrag för att möjliggöra kostnadsfria lovaktiviteter. För åren 2018 till 2020 ska 250 miljoner kronor om året gå till kommunerna så att de kan erbjuda kostnadsfria aktiviteter under sommarlov och andra skollov. Det är inte föräldrars ekonomiska förutsättningar som ska ligga till grund för hur stimulerande och aktivt ett barns lov blir.

Socialdemokrati gör skillnad.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL