Viktigast är människors liv, hälsa och trygghet

Vi socialdemokrater kommer fortsätta på vår tidigare inslagna väg att tillsammans jobba Sverige ur krisen och skapa ett starkare, tryggare och bättre samhälle än före pandemin.

Vi har nu lämnat 2020 som har varit ett turbulent år, nästan allt har handlat om Covid-19. Tillsammans har vi kraftsamlat och gjort stora personliga uppoffringar för att minska smittspridningen. Vi socialdemokrater har tagit politiskt ansvar under den här svåra tiden och gjort historiska satsningar på välfärden och för att säkra trygghet för vanligt folk.

För oss socialdemokrater är det ingen tvekan om att människors liv, hälsa och trygghet är den allra viktigaste frågan på dagordningen. Därför måste vi nu resolut ta itu med de brister i vår välfärd som pandemin har blottat. Vår ambition är att såväl svensk sjukvård som äldreomsorg ska hålla världsklass, och därför kommer vi även detta år att skjuta till mångmiljardbelopp till Sveriges kommuner och regioner. 

Under året som gick, har vi också kämpat för att hålla nere arbetslösheten. Vårt system för korttidspermittering har gjort att över en halv miljon människor har fått behålla ett jobb som annars kunde gått förlorat. Men för den som ändå blivit av med jobbet är den ekonomiska tryggheten A och O.  Därför har vi under året också höjt a-kassan. Vi kommer att fortsätta att göra allt vi kan för att fler ska komma tillbaka i arbete samtidigt som vi säkrar tryggheten för tusentals arbetare.

Vid sidan av välfärden ligger vårt fokus på att bekämpa brottsligheten. Tack vare våra satsningar har vi i dag fler poliser än någonsin – och än fler ska de bli. Vi har också skärpt en rad olika straff, och fortsätter satsa på skolan och socialtjänsten för att fler unga ska välja en annan väg än kriminalitet.

2021 kommer också vara ett år där vi får leva med Covid-19, men det ser lite ljusare ut med vaccin som är på plats och många har redan fått en dos av vaccinet. Om allt går som planerat så kommer Sveriges befolkning vara vaccinerade vid midsommartid.

Ann-Christin ”Ankie” Ahlberg (S)

Riksdagsledamot från Sjuhärad

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL