Skärp den svenska sexköpslagen

Att köpa någon annans kropp för sina egna behov är att ignorera andras människors värde och rättigheter, det är ett övergrepp.

Den svenska sexköpslagen har sedan sitt införande 1 januari 1999 varit mycket framgångsrik och haft inverkan på flera andra länders sätt att motarbeta prostitution. Genom att straffa förövaren och skydda brottsoffret har det skickat tydliga signaler från samhället att det är brottsligt och att det inte går att köpa samtycke. Sverige behöver fullfölja skyddandet av…

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL