Jämställdhet – en världslig sak?

Ordet jämställdhet innebär att kvinnor och män har samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter inom alla väsentliga områden i livet. (ne.se)

Om man tittar på dagens samhälle så kan man konstatera att självklart har det blivit mer jämställt under de senaste 100 åren, kvinnor har fått rösträtt, möjlighet till studier, arbete och fri abort för att nämna några exempel, men sen då? Kvinnor har fortfarande cirka 12 procent lägre lön än män, i chefspositioner är det…

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL