Borgarna driver igenom storskola

Urban Jernberg (S)
Urban Jernberg (S)

Vi Socialdemokrater vill inte se en stor högstadieskola för hela kommunen. Det har vi varit tydliga till Markborna med.

Vi vill istället att hela kommunen ska ha tillgång till kommunal service. Alla partier utom Liberalerna har sagt sig dela vår uppfattning. Men när barn- och utbildningsnämnden hade uppe frågan den 8 september beslutade de borgerliga trots allt att projektera en storskola i Kinna. De borgerliga fick stöd av Marks oberoende demokrater (MOD) för att driva igenom förslaget.

Lyckeskolan, Kinna
Lyckeskolan, Kinna

Vårt förslag var istället att skyndsamt arbeta fram ett underlag så att nämnden skulle kunna fatta ett väl underbyggt beslut. Vårt förslag röstades ned och de borgerliga fattade istället beslut utan något underlag.
De borgerliga och MOD har nu beställt en projektering av en skola för bortåt 220 miljoner, som blir så stor att Kinnas elever bara kommer fylla den till hälften. Dubbelt så stor som idag!

Lisa Dahlberg (S)
Lisa Dahlberg (S)

Inte under överskådlig tid, ens med en mycket högre befolkningsökning än Mark har haft de senaste 20 åren, kommer den nya skolan fyllas av elever från Kinna. Varför väljer man då att bygga så stort? De borgerliga har inte kunnat ge några raka besked på den frågan.
Går bakvägen för storskola

Vi befarar att de borgerliga genom beslutet nu bakvägen genomför en storskola och att det får allvarliga konsekvenser för andra högstadieskolor.
Vi befarar att de borgerliga tänker lägga ned skolor. Utan någon som helst offentligt samtal med Markborna om sitt förslag. Nu är det dags att de borgerliga svarar på frågan; Vilka barn ska gå i den nya storskolan?

Urban Jernberg
Lisa Dahlberg

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL