Skolmöten 2018

Marks kommun arbetar med förslag kring förändringar i kommunens skolor. Med anledning av de omfattande förslagen som berör stora delar av kommunen, behöver vi ha en dialog med markborna. Syftet med mötena är att få synpunkter om skolan från markborna. Alla är välkomna på våra möten!

Förslagen som barn- och utbildningsnämnden 8/3-2018 skickade till kommunstyrelsen är:

• Habyskolan avvecklas från och med läsåret 2018/2019.
• Öxabäckskolans årskurs 4–6 flyttas till Örbyskolan från och med läsåret 2018/2019
• Fotskälskolans årskurs 4–6 flyttas till Sätilaskolan från och med läsåret 2018/2019.
• Årskurs 4–6 på Björketorpskolan avvecklas från och med läsåret 2018/2019.
• Fritslaskolans årskurs 7–9 flyttas till Lyckeskolan från och med läsåret 2018/2019
• Örbyskolan årskurs 7–9 flyttas till Lyckeskolan när den nya skolan finns på plats.

Med anledning av de omfattande förslagen som berör hela vår kommun, behöver vi ha en dialog med markborna. Vi vill veta vad markborna tycker! Mötena blir ett underlag som vi Socialdemokrater behöver innan vi beslutar vad vi ska tycka om förslagen.

Inom kort kommer alla markbor kunna anmäla sig till vårt nyhetsbrev där vi berättar mer om vår politik i Marks kommun, och återkopplar vad som kommit fram på våra skolmöten. Detta är en del i vår ambition att öka den direkta dialogen med kommuninvånarna.

Genom den socialdemokratiskt ledda regeringen så har statsbidragen till skolan i Mark, ökat från knappt 30 miljoner till drygt 80 miljoner per år.

Tider för möten:

Ort Datum Tid Plats
Öxabäck 5 april 18:00-19:30 Öxabäcksskolans matsal
Björketorp 11 april 18:00-19:30 Björketorpsskolan
Fotskäl 12 april 18:00-19:30 Fotskälsskolan, klassrum nr 1
Fritsla 18 april 18:00-19:30 Folkets Hus
Örby 19 april 18:00-19:30 Örbyskolans matsal
Horred 24 april 18:00-19:30 Sjöbyskolans matsal
Skene 3 maj 18:00-19:30 Ängskolans matsal
Ubbhult 8 maj 18:00-19:30 Lokal ej fastställd
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL