Krafttag krävs för att säkra utbildad personal

Anita Lomander (S)
Marks kommun står som de flesta andra kommuner inför stora utmaningar inom äldreomsorgen.
Framåt år 2020 kommer antalet äldre i vår kommun öka mycket. Det innebär också att behovet av äldreomsorg ökar, både hemtjänst och vård- och omsorgsboende.
För att klara denna utmaning och bibehålla kvalitén för de som behöver vård och omsorg behövs fler kvinnor och män som vill jobba inom äldreomsorgen. För oss Socialdemokrater är det självklart att vi ska ha så välutbildad personal inom äldreomsorgen som bara är möjligt. Det är en kvalitetsfråga.
Under den allmänpolitiska debatten i kommunfullmäktige den 27/10 sa äldre­omsorgsnämndens ordför­ande Ulla-Maj Persson (C) att de inte lyckats rekrytera undersköterskor, trots annonser i både press och sociala medier.

Eftersom kommunen har fått extra pengar från staten för att kunna öka bemanningen riskerar nu de borgerliga att få skicka tillbaka en del av pengarna oanvända. Några förslag om hur man skulle kunna komma tillrätta med denna utmaning hade inte Persson (C).

Vi tror att det behövs många åtgärder för att få fler att utbilda sig inom vårdyrken.
En åtgärd för att öka attraktiviteten på vård- och omsorgsprogrammet skulle kunna vara att tydligt signalera att denna utbildning leder direkt till arbete för den som genomför sina studier med godkända betyg.

Vi har i budgetarbetet i många år krävt att kommunen ska anställa alla som avslutar vård- och omsorgsprogrammet med godkänd utbildning. Detta har de borgerliga partierna varje gång röstat ner med motiveringen att ungdomarna får jobb ändå!

Säkert är det så eftersom ungdomarna är kanonduktiga, men då ser man inte värdet i den signal man samtidigt skickar ut ”Marks kommun värdesätter att du utbildar dig på vård- och omsorgsprogrammet och vi behöver dig för att vi ska kunna ha en god kvalité på vår omsorg av våra kommuninvånare”.
Nu förväntar jag mig att vi fullmäktige i november kan enas om vårt förslag så att Mark kan erbjuda de personer som lämnar utbildningen med godkända betyg en fast anställning!

Anita Lomander

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL