Studier

Hos Socialdemokraterna i Mark är du som medlem vår största tillgång och studier en av våra viktigaste aktiviteter. Hos oss finns ett studieprogram med ett utbud som erbjuds alla medlemmar. Vår satsning på studier är en satsning på framtiden! Vi vill att medlemmarna ska känna sig nöjda med sitt medlemskap hos oss. Det är bara så vi kan behålla socialdemokratin relevant i framtiden.
Välkommen!

Medlemsutbildning steg 1-3

Socialdemokraternas grundläggande medlemsutbildning är ett av de viktigaste verktygen för medlemmarna i vårt parti. Det är också ett viktigt verktyg i byggandet av en stark partiorganisation, och höjer dessutom nivån i hela vårt studiesystem.

Genom att i grupp få chansen att diskutera och få insikter om politik, ideologi, historia och hur partiorganisationen fungerar, får medlemmarna bättre verktyg för delaktighet, engagemang och ett aktivt medlemskap i partiet.

Medlemsutbildning steg 1

Steg 1 är utbildningen där allt börjar! Varje vår och höst arrangerar socialdemokraterna i Mark medlemsutbildning steg 1. Alla medlemmar erbjuds utbildningen och det ska aldrig dröja mer än ett halvår sedan du blev medlem innan du får frågan om just du vill gå utbildningen

Medlemsutbildning steg 2

Gav steg 1 mersmak?

När du gått vår grundutbildning steg 1 och blir sugen på mer, då är det dags för nästa steg! Upplägget är fortfarande ganska likt steg 1, vi pratar organisation, historia och vår ideologi – men vi fördjupar os ännu mer.

Tillsammans med partikamrater i Sjuhärad

Fortsättningskursen genomförs tillsammans med de andra arbetarkommunerna i Sjuhärad. Du får chansen att träffa fler partikamrater från andra kommuner i sjuhärad under trevliga och lärorika former.

På partidistriktets studieportal kan du läsa mer om aktuella kurser.

Upptäck kraften i vårt parti

Vår förening består av många medlemmar med mycket kunskap. Vi är vanliga människor som drivs av idén om ett jämlikt samhälle. Förhoppningsvis upptäcker du under studiernas gång styrkan i vad vi människor kan åstadkomma tillsammans när vi pratar med varandra- precis som under utbildningen.

Medlemsutbildning steg 3

Fördjupning
Du som gått steg 1 och 2 är välkommen att anmäla dig till det sista steget i medlemsutbildningen. Här fördjupar vi oss ytterligare i vår historia, ideologi och organisation. Kursen präglas av mer diskussioner och du kommer säkert få frågan – vad kan du göra?

En riksutbildning
Medlemsutbildning steg 3 drivs av vårt parti centralt och är ofta belägen på någon av arbetarrörelsens folkhögskolor i landet. Du får säkerligen träffa fler partikamrater än från just vårt partidistrikt på den här kursen.

Intresserad?
Kontakta arbetarekommunens studieorganisatör Helena Johansson eller partidistriktets studieorganisatör Ulf Dahlberg för information om när nästa kurs är planerad!

Alla medlemsutbildningar är kostnadsfria.

Ledarutbildningar steg 1 och 2

Ledarutbildningen fokuserar på ledaren samt ledaren och gruppen med utgångspunkt i Socialdemokraternas ledarskapsidé. Att leda partivänner innebär ansvar. Att få leda och utveckla en grupp och förverkliga politiken är en rolig utmaning. För att lyckas behövs kunskaper om hur man leder andra, hur grupper fungerar och verktyg för att förverkliga vår politik. Socialdemokraternas ledarutbildning vänder sig till samtliga förtroendevalda socialdemokrater. Våra ledarutbildningar genomförs i samarbete med S i Väst och Arbetarrörelsens folkhögskola i Göteborg och Viskadalen.

Grundläggande ledarskap

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Grundläggande-ledarskap.png

Distanskursen i Grundläggande ledarskap riktar sig till dig som är förtroendevald ledamot eller ersättare för Socialdemokraterna i kommun och region. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som förtroendevald ledamot eller ersättare.
Kursen innehåller
 • Min roll som ledare i en folkrörelseorganisation
 • Vad förväntas av mig som förtroendevald
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ideologi & värderingar
 • Organisationskultur
 • Jämställdhet
Syftet med utbildningen är att den ska ge verktyg och ökad insikt om hur vi praktiskt använder våra värderingar och vår människosyn i vårt ledarskap, vårt grundmaterial – Ledarskapsidé – är i fokus under utbildningen. Likaså organisationskulturen samt tankegångarna från Framtidspartiet.

Att leda partivänner

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Att-leda-partivänner-1024x452.png

Distanskursen riktar sig till dig som är vald ledare för Socialdemokraterna i kommun, region. Kursen vänder sig till dig som vill utvecklas och stärkas i din roll som ledare i socialdemokraterna.
Syftet med kursen är att ge möjlighet till fördjupning om att vara ledare i Socialdemokraterna och att genomföra socialdemokratisk politik. Att leda partivänner innebär ansvar. Att få leda och utveckla en grupp och förverkliga politiken är en rolig utmaning.
Innehåll
 • Socialdemokratiskt ledarskap
 • Ledare för gruppen
 • Det politiska, strategiska ledarskapet
 • Retorik och politiskt språk
 • Tillsammans är vi starkare
 • Verktyg för vardagen i gruppen
 • Ledarskapets dilemman

Kontakta arbetarekommunens studieorganisatör Helena Johansson eller partidistriktets studieorganisatör Ulf Dahlberg för information om kurserna.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL