Visar alla poster med taggen:Pauli Kuitunen

Jämställdhet inom fackföreningsrörelsen

LO-förbunden och då framför allt IF Metall har under de senaste åren tagit stora kliv mot en jämställd organisation.

Beslut har tagits på tidigare kongresser om att det i förbundets styrande organ ska finnas minst 40 % av det underrepresenterade könet. Nu är detta uppnått på de flesta beslutsnivåerna på central nivå, återstår nu att göra detsamma på regional och lokalnivå där det fortfarande finns en del att göra. IF Metall valde på årets…

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL