Barn

Mark ska bli Sveriges bästa barnkommun

Sverige är ett av världens bästa land att växa upp i. Men idag har inte alla barn samma möjligheter att förverkliga sina drömmar. Alla barn ska ha samma rätt och möjlighet oavsett samhällsklass, kön, etnisk bakgrund, eventuella funktionshinder eller var de bor. Barnets bästa ska komma först vid alla beslut och åtgärder som rör barn. Därför har vi beslutat att göra FN:s barnkonvention till svensk lag.

FAMILJEVECKA
En röst på Socialdemokraterna är en röst för ett starkare samhälle, där du som förälder både kan jobba heltid och ha barn – utan att behöva slå knut på dig själv eller gå ner i arbetstid. Socialdemokraterna vill införa en extra veckas ledighet per år för föräldrar. En familjevecka. Föräldrar som arbetar får fem lediga dagar var som de kan ta ut när barnen inte kan vara i skolan på grund av lov, planeringsdagar och liknande. Förslaget gäller för föräldrar till barn mellan 4 – 16 år.

BARNEN ÄR FRAMTIDEN OCH DE SKA HA GODA UPPVÄXTVILLKOR
Barnfattigdom finns för att barnens föräldrar är fattiga. Därför är en politik för fler jobb central för att bekämpa barnfattigdom och skapa bättre uppväxtvillkor. Med fler jobb har vi råd med en bra välfärd och en bättre skola.

FÖRSKOLA
Förskolan är en central del av vårt skolsystem och vårt starka samhälle. Den är en förutsättning för tillväxt, en jämställd arbetsmarknad och ett livslångt lärande. Därför ska vi fortsätta utveckla förskolan så att alla barn får ta del av en verksamhet som stimulerar till lärande och utveckling.

Kommunen ska erbjuda barnomsorg och skolbarnsomsorg till de som behöver. Alla föräldrar ska kunna tacka ja till ett arbete och mer arbetstid för att det finns barnomsorg för barnen.

Fler förskolor i Mark ska bli miljöcertifierade så att barnen tidigt får chansen att lära sig ta hand om miljön.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL