Jobb

I Sverige ska det vara ordning och reda på arbetsmarknaden. Alla som kan jobba ska jobba och den som jobbar ska kunna leva på sin lön och ha trygga arbetsvillkor.

De unga som idag saknar arbete får en jobbigare morgon, men ett rikare liv. För att alla i Mark ska ha ett jobb att gå till så måste fler jobb skapas. Det kräver samarbete och investeringar i framtiden.

Med fler jobb får vi också råd med en välfärd att vara stolta över. Vår prioritering är tydlig: fler markbor ska komma i arbete!

KOMMUNEN SOM ARBETSGIVARE
En hög kvalité i kommunens verksamheter, kräver att kommunens medarbetare har trygga anställningar, bra arbetsmiljö, bra kompetensutveckling och bra löner, och att kommunen arbetar intensivt med att minska sjuktalen i de kommunala verksamheterna. De som har svårigheter att bli insläppta på arbetsmarknaden ska ges bättre möjligheter till det.

Heltidstjänster med möjlighet till deltidsarbete ska alla anställda erbjudas.
Alla kommunens anställda ska erbjudas tjänster utan delade arbetspass.

ALLA UNGDOMAR SOM ÄR 16 ÅR SKALL ERBJUDAS SOMMARJOBB.
Det är viktigt att alla ungdomar tidigt får en kontakt med arbetslivet. Därför ska alla 16-åringar erbjudas feriearbete. Målet är att alla 16- och 17-åringar ska erbjudas feriearbete för att få möjlighet att bidra till samhället och få arbetslivserfarenhet.

VI BEHÖVER FLER HÄNDER I OMSORGEN.
Fler behöver utbildas till undersköterskor. Vi vill att gymnasieskolans och vuxenutbildningens vård- och omsorgsprogram blir mer attraktiva alternativ, där alla efter slutförd utbildning får jobb i kommunen.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL