Markborna

Mark ska bli Sveriges bästa barnkommun – barn och ungdomar ska ges en bra start i livet.

Äldre ska vara trygga och delaktiga i omsorgen, ingen äldre ska vara ensam.

Föreningslivet ska stärkas så det kan fortsätta sitt viktiga arbete.

Invånare med funktionsnedsättningar ska få behovet av stöd tillgodosett.

I Mark ska vi ha goda förutsättningar för en hållbar livsstil. Mark ska erbjuda attraktiva boende- och närmiljöer med bra kommunikationer och fiberanslutningar

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL