Christian Boman

Christian Boman

Jag är medlem och sitter som ersättare i styrelsen för Kinna S-förening. Är ersättare i Arbetarekommunens styrelse.

Ersättare i Marks kommuns Äldreomsorgsnämnd.

Är kandidat och står på Socialdemokraterna i Marks kommunfullmäktigelista inför mandatperioden 2022-2026.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL