Christopher Thorsson

Jag är ledamot i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. Jag är även ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott samt i krisledningsnämnden.

Jag sitter med i fullmäktigegruppens styrelse och tillhör Horreds s-förening och är föreningens representant i Arbetarekommunens valberedning.

Till yrket är jag undersköterska och arbetar som stödassistent på ett LSS-boende.

Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL