Sonia Danella

Jag har varit pensionär under ett par år men försökt att arbeta lite ibland på grund av att som kvinna inte fått ihop så mycket tjänstepension. Det är viktigt att informera om hur viktigt det är med rätt lön och rätt typ av anställning för att få pension överhuvudtaget. Tror att inte alla kvinnor vet det och arbetar under fel förhållanden.

Därför är jag socialdemokrat och vill mena att vi vill att alla ska få ta del av bra barnomsorg, bra skola med bra lärare och pedagoger och andra vuxna som kan hjälpa elever på att bli både kunniga och nöjda elever. Vi ska ha jämställda villkor för de som arbetar och när vi blir äldre en bra äldreomsorg med fler äldreplatser.

Jag är med i S-kvinnors styrelse.

Klicka här för att skicka e-post till mig.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL