Bästa Mark

Hej partikamrater

Sedan den 20 oktober då den nya mandatperioden för fullmäktige startade har vi kommit igång med vår nya politiska ledning. En ny kommunstyrelse har valts och med det ett nytt arbetsutskott. Den första uppgiften arbetsutskottet fått var att ta fram en budget för 2023-24 och det på två veckor!

Nu har vi lagt vårt budgetförslag på KSAUs möte den 9 november från oss och Centerpartiet. Den 23 november har vi kommunstyrelse där oppositionen presenterar sin budget. Den 14 december är det kommunfullmäktige där budgeten för 2023-24 kommer beslutas. 

Vi kallar den politiska ledningen ”Bästa Mark” och det passar oss bra då det anspelar på våra två kommunala målområden om bästa barnkommun och bästa företagskommun. Tillsammans med samarbetspartierna i vår valtekniska samverkan Vänsterpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har vi fått acceptans för våra politiska prioriteringar i budgeten för 2023-24 och stöd i fullmäktige. Budgeten är en komplettering av budgeten som Markmajoriteten lade i november 21 som gäller för 2022 och 2023. 

KSAU-gruppen har jobbat med budgeten och tagit fram politiska prioriteringar efter budgetberedningens underlag och den senaste skatteprognosen, som fortsätter på Markmajoritetens politik om bästa barnkommun och bästa företagskommun. I det bifogade dokumentet kan du läsa budgetförslaget och vår gemensamma politiska utgångspunkt för samarbetet.

Ulf Dahlberg

Kommunpolitiskt ansvarig i Arbetarekommunen

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL