Från A till Ö

Här kan du läsa lite om vad Socialdemokraterna i Mark tycker i olika specifika ämnesområden:

A

ANTIRASISM

ARBETSLÖSHET (länk till JOBB)

B

BADPLATSER

BARN -BÄSTA BARNKOMMUN

BOSTÄDER

D

DIGITALISERING

E

ENERGIFRÅGOR (länk till KLIMAT OCH ENERGI)

ENTREPRENÖRSKAP (länk till NÄRINGSLIV)

F

FEMINISM

FIBER (länk till DIGITALISERING)

FRITID / FÖRENINGAR

FRÄMLINGSFIENTLIGHET

FUNKTIONSHINDERFRÅGOR

FÖRENINGSLIV (länk till FRITID / FÖRENINGAR)

FÖRETAGANDE (länk till NÄRINGSLIV)

H

HBTQ+FRÅGOR

HELA VÅRT KOMMUNALA HANDLINGSPROGRAM 2019-2022

HÖGSTADIESKOLOR (länk till SKOLA)

I

INTEGRATION

J

JOBB

JÄMSTÄLLDHET (länk till FEMINISM)

K

KASKAD (länk till BADPLATSER)

KLIMAT OCH ENERGI

KOMMUNIKATIONER

KUNGABERGSBADET (länk till BADPLATSER)

KULTUR

KYRKOR OCH TROSSAMFUND

L

LSS (länk till FUNKTIONSHINDERFRÅGOR)

LÄRARE

M

MARKS BOSTADS AB

MILJÖ

MÄNSKLIGA RÄTTIGHETER

N

NATURVÅRD I MARK (länk till MILJÖ)

NÄRINGSLIV

R

REGION-POLITIK (länk till Socialdemokraterna i Västra Götalands hemsida)

RIKS-POLITIK (länk till Socialdemokraternas hemsida)

S

SAMLINGSLOKALER

SJUKVÅRD (länk till Socialdemokraterna i Västra Götalands hemsida)

SKENE LASARETT

SKOLA

T

TILLGÄNGLIGHET (länk till FUNKTIONSHINDERFRÅGOR)

TRAFIK (länk till KOMMUNIKATIONER)

TURISM (länk till NÄRINGSLIV)

TRYGGHET

U

UNGDOMSVERKSAMHET

UTBILDNING (länk till SKOLA och VUXENUTBILDNING)

V

VINSTER I VÄLFÄRDEN

VUXENUTBILDNING

VÅRD  (länk till Socialdemokraterna i Västra Götalands hemsida)

Ä

ÄLDRE OCH ÄLDREOMSORG

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL