Kyrkopolitiker

Vi socialdemokrater vill bygga vidare på den framgångsväg den öppna folkkyrkan är. För oss har den Svenska kyrkan en viktig roll att spela i det nya folkhem som socialdemokratin vill bygga för framtiden.

Våra kyrkopolitiska gruppledare

Kinna-Fritsla pastorat:

Bodil Wennerström

Sätila församling:

Mary Österström

Örby-Skene församling:

Jan-Åke Löfgren 

I kyrkofullmäktige utgör partiets ordinarie ledamöter och ersättare en partigrupp.

Gruppledarens uppgift är att hålla ihop det kyrkopolitiska arbetet så att gruppen på grundval av partiets program och handlingsprogram för kyrkan verkar för de socialdemokratiska idéerna i de kyrkokommunala frågorna. Gruppledaren är en av partiets nyckelpersoner.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL