Regionpolitiker

Vice ordförande i regionstyrelsen och regionråd

Helen Eliasson

 

Ledamöter och ersättare i Västra Götalandsregionen från Socialdemokraterna i Mark

Regionfullmäktige

Krister Andersson, Ledamot

Anna Österström, Ersättare

Södra hälso- och sjukvårdsnämnden

Anna Österström, Ledamot

Regionutvecklingsnämnden

Lisa Dahlberg, Ledamot

Övervakningsnämnden Borås
Kulturnämnden

Birgitta Andersson, Ersättare

Miljönämnden

Bo Petersson, Ersättare

Kollektivtrafiknämnden

Yasin Abbes, Ersättare

Styrelsen för Film i Väst AB

Krister Andersson, Ledamot

Styrelsen för Sahlgrenska International Care AB

Krister Andersson, Ledamot

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

Du skickas till

Klicka på länken ovan eller AVBRYT