Regionpolitiker

Helén Eliasson (S) är ordförande i regionstyrelsen och från Borås. 

Ledamöter och ersättare i Västra Götalandsregionen från Socialdemokraterna i Mark

Regionfullmäktige
Håkan Andersson, ledamot
Anna Österström, ersättare

Operativa Hälso- och sjukvårdsnämnden
Håkan Andersson, ersättare

Styrelsen för fastighet, stöd och service
Håkan Andersson, ordförande

Delregional nämnd södra
Anna Österström, ledamot

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL