Arbetarekommunens valberedning

Arbetarekommunens valberedning beskrivs nedan. Längre ner på sidan finns ledamöter och ersättare i "Stora Valberedningen" som arbetar fram förslag till Kommunfullmäktigelista med mera inför det allmänna valet 2022.

Valberedningens uppgift är att till årsmötet lämna förslag ledamöter till Arbetarekommunens styrelse, de som har en utgående mandatperiod, samt förslag på revisorer. Vidare förslag till verkställande utskott bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, vilkas mandatperiod är ett år.

Valberedningen har också att till medlemsmötet lämna förslag till partidistriktets styrelse, avseende de som har en utgående mandatperiod, och förslag till revisorer. Alla medlemsorganisationer i Arbetarekommunen är representerade i valberedningen samt LO och SSU.

Arbetarekommunens styrelse består av 9 ledamöter varav hälften väljs varje år för två år. Ordförande väljs för sig på ett år. I styrelsen finns även tre ersättare som väljs för ett år.

Partidistriktets styrelse, där också hälften väljs varje år för två år i taget, består av 15 ledamöter med minst en ledamot från varje arbetarekommun. Från Mark är det förnärvarande tre ledamöter.

Arbetarekommunens valberedning 2022

Representerar lokalorganisation
Skene S-förening, Sammankallande
Kinna S-förening
Örby-Svansjö S-förening
Fritsla S-förening
Hyssna-Sätila S-förening
Horreds S-förening
Västra Marks S-förening

Ersättare i turordning från följande sidoorganisationer:

LO
S-kvinnor
Tro och Solidaritet
SSU


Stora Valberedningen 2021 – 2022

Till stora valberedningens möten kallas endast ordinarie ledamöter.
Om en ordinarie ledamot har förhinder att delta på ett möte med valberedningen ska den ordinarie kalla sin ersättare till mötet.

Representerar
Arbetarekommunen
Kinna S-förening
Skene S-förening
Horred S-förening
Örby-Svansjö Sdf
Västra Mark Sdf
Fritsla S-förening
Hyssna-Sätila Sdf
KF-gruppen
S-kvinnor
LO
STS
SSU

Ordinarie
Krister Andersson
Håkan Andersson
Ulf Dahlberg
Laila Neck
Bo Pettersson
Anita Lomander
Simon Ryndal
Mary Österström
AnnSofi Tureson
Jessica Rodén
Pauli Kuitunen
Thord Harrysson
Vakant

Ersättare
AnnSofi Tureson
Bodil Wennerström
Eva Ryberg
Christopher Thorsson
Annette Malmberg
Paul Holmberg
Ulla Lätt
Tore Hjert
Ulf Dahlberg
Agneta Rodén
Vakant
Anna Österström
Vakant

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL