Arbetarekommunens valberedning

Valberedningens uppgift är att till årsmötet lämna förslag ledamöter till Arbetarekommunens styrelse, de som har en utgående mandatperiod, samt förslag på revisorer. Vidare förslag till verkställande utskott bestående av ordförande, vice ordförande, kassör och sekreterare, vilkas mandatperiod är ett år.

Valberedningen har också att till medlemsmötet lämna förslag till partidistriktets styrelse, avseende de som har en utgående mandatperiod, och förslag till revisorer. Alla medlemsorganisationer i Arbetarekommunen är representerade i valberedningen samt LO och SSU.

Arbetarekommunens styrelse består av 9 ledamöter varav hälften väljs varje år för två år. Ordförande väljs för sig på ett år. I styrelsen finns även tre ersättare som väljs för ett år.

Partidistriktets styrelse, där också hälften väljs varje år för två år i taget, består av 15 ledamöter med minst en ledamot från varje arbetarekommun. Från Mark är det förnärvarande tre ledamöter.

Arbetarekommunens valberedning 2024

Representerar lokalorganisation
Skene S-förening, Sammankallande
Kinna S-förening
Örby-Svansjö S-förening
Fritsla S-förening
Hyssna-Sätila S-förening
Horreds S-förening
Västra Marks S-förening

Ersättare i turordning från följande sidoorganisationer:

LO
S-kvinnor
Tro och Solidaritet
SSU


facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL