Vårt distrikt

Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt


Arbetarekommunerna i Västra Götalands läns södra riksdagsvalkrets: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda tillhör Sjuhäradsbygdens Partidistrikt.

Tillsammans med övriga partidistrikt i Västsverige ansvarar distriktet för den socialdemokratiska politiken i Västra Götalandsregionen. Partidistriktets medlemmar väljer genom ombud på distriktskongressen en styrelse för hela distriktet och vilka som ska representera partiet i region och riksdag.

Distriktsstyrelse 2020
Ulf Olsson från Borås är ordförande i Sjuhäradsbygdens Partidistrikt.

Distriktsstyrelseledamöter från Mark:
Krister Andersson vald fram till distriktskongressen 2022
Jessica Rodén vald fram till distriktskongressen 2021
Håkan Andersson vald fram till distriktskongressen 2022

Övriga ledamöter i distriktsstyrelsen:
Ann-Christin Ahlberg, Carina Fredriksen, Celso Silva Goncalves, Eva-Karin Haglund, Helén Eliasson, Jessica Eriksson, Marielle Palm, Peter Rosholm, Petter Löberg, Torsten Lindh, Ulf Samuelsson.

Förtroenderåd
Distriktskongressen den 29 augusti 2020 beslutade att inrätta ett Förtroenderåd. Förtroenderådet träffades för första gången den 17 oktober 2020 i Borås kongresshus. Förtroendeledamöter kunde även delta digitalt.

Förtroenderådet beslutade om en verksamhetsplan för 2021 samt gästades av Jesper Enerot och Peter Hultqvist.

Marks arbetarekommun har 17 förtroendeledamöter.

Ersättare har enbart närvarorätt när de kallas för tjänstgöring då en ordinarie förtroendeledamot har förhinder att delta.

Förtroenderådet bygger på medlemssiffror, 2019-12-31.

Distriktskongress 2021
Partidistriktets nästa ordinarie kongress är den 20 mars 2021 på Viskadalens folkhögskola, Seglora. Bollebygds arbetarekommun är värd för kongressen.             

Ombudsfördelningen bygger på medlemssiffror, 2020-12-31.

Distriktskongressen 2020
På grund av Corona pandemin fick kongressen flyttas från mars till augusti.

Kongressen genomfördes digitalt och tekniken fungerade väl.

Ombud från Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda behandlade sedvanliga årskongressfrågor. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse godkändes och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Kongressen behandlade 24 motioner samt antog distriktsstyrelsens förslag på ny organisation som bland annat innebar att distriktsstyrelsen minskades till 15 ledamöter. Den nya styrelsen (se ovan) valdes med acklamation.

Ombudsman
Cristina Nichta är ombudsman på distriktet och nås på telefon 033-236643. Du kan skicka e-post till henne genom att klicka här.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL