Vårt distrikt

Sjuhäradsbygdens Socialdemokratiska Partidistrikt


Arbetarekommunerna i Västra Götalands läns södra riksdagsvalkrets: Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda tillhör Sjuhäradsbygdens Partidistrikt.

Tillsammans med övriga partidistrikt i Västsverige ansvarar distriktet för den socialdemokratiska politiken i Västra Götalandsregionen. Partidistriktets medlemmar väljer genom ombud på distriktskongressen en styrelse för hela distriktet och vilka som ska representera partiet i region och riksdag.

Distriktsstyrelse 2021
Ulf Olsson från Borås är ordförande i Sjuhäradsbygdens Partidistrikt.

Distriktsstyrelseledamöter från Mark:
Krister Andersson vald fram till distriktskongressen 2022
Jessica Rodén vald fram till distriktskongressen 2023
Håkan Andersson vald fram till distriktskongressen 2022

Övriga ledamöter i distriktsstyrelsen:
Ann-Christin Ahlberg, Carina Fredriksen, Celso Silva Goncalves, Eva-Karin Haglund, Helén Eliasson, Jessica Eriksson, Marielle Palm, Peter Rosholm, Petter Löberg, Torsten Lindh, Ulf Samuelsson.

Förtroenderåd
Distriktskongressen den 29 augusti 2020 beslutade att inrätta ett Förtroenderåd. Förtroenderådet träffades för första gången den 17 oktober 2020 i Borås kongresshus. Förtroendeledamöter kunde även delta digitalt.

Förtroenderådet beslutade om en verksamhetsplan för 2021 samt gästades av Jesper Enerot och Peter Hultqvist.

Ersättare har enbart närvarorätt när de kallas för tjänstgöring då en ordinarie förtroendeledamot har förhinder att delta.

Nästa förtroenderåd är den 5 oktober 2021.

Distriktskongressen 2021
På grund av Corona pandemin genomfördes kongressen digitalt på distans.

Ombud från Bollebygd, Borås, Herrljunga, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda behandlade sedvanliga årskongressfrågor. Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse godkändes och den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

Kongressen behandlade 5 motioner samtliga från Mark.

Ombudsman
Cristina Nichta är ombudsman på distriktet och nås på telefon 033-236643. Du kan skicka e-post till henne genom att klicka här.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL