Fullmäktigegrupp

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen består av folkvalda ledamöter och ersättare samt av våra gruppledare i nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Mark, vald i direkta val av de i kommunen folkbokföra invånarna. Kommunfullmäktiges arbetsformer regleras i Kommunallagen. 

Ledamöter och ersättare i fullmäktige, vilka tillhör partiet, samt våra gruppledare i nämnder och styrelser är medlemmar i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen. 

Våra ordinarie ledamöter:
Lisa Dahlberg
Peter Landgren
Ann-Sofi Tureson
Bo Petersson
Christopher Thorsson
Jessica Rodén
Ulla Lätt
Ulf Dahlberg
Anita Lomander
Efkan Üstündag
Helena Johansson
Pauli Kuitunen
Urban Jernberg
Birgitta Andersson
Ylva Hultén

Våra ersättare:
Yasin Abbes
Anna Österström
Håkan Andersson
Helen Eriksson
Fredrik Tureson
Petra Vogel
Ann-Christin Asp
Rainer Lohager

Socialdemokraternas gruppledare i kommunala nämnder och styrelser hittar du här.

Fullmäktigegruppens uppgift är
• att på grundval av partiets program och handlingsprogram verka för de socialdemokratiska idéerna,
• att i samarbete åstadkomma en grundlig beredning och behandling av de kommunala frågorna.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL