Fullmäktigegrupp

Den socialdemokratiska fullmäktigegruppen består av folkvalda ledamöter och ersättare samt av våra gruppledare i nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige är den högsta beslutande församlingen i Mark, vald i direkta val av de i kommunen folkbokföra invånarna. Kommunfullmäktiges arbetsformer regleras i Kommunallagen. 

Ledamöter och ersättare i fullmäktige, vilka tillhör partiet, samt våra gruppledare i nämnder och styrelser är medlemmar i den socialdemokratiska fullmäktigegruppen. 

Våra ordinarie ledamöter:
Peter Landgren
Ann-Sofi Tureson
Bo Petersson
Ulf Dahlberg
Helen Eriksson
Håkan Andersson
Helena Johansson
Yasin Abbes
Anita Lomander
Efkan Üstündag
Birgitta Andersson
Niklas Emnér
Agneta Rodén
Pauli Kuitunen
Tuula Vähämiemi

Våra ersättare:
Petra Vogel
Rainer Lohager
Ann-Christin Asp
Fredrik Tureson
Daria Johnsson Cosevaia
Tommy Söderhagen
Laila Söderberg
Anders Rehbinder

Socialdemokraternas gruppledare i kommunala nämnder och styrelser hittar du här.

Fullmäktigegruppens uppgift är
• att på grundval av partiets program och handlingsprogram verka för de socialdemokratiska idéerna,
• att i samarbete åstadkomma en grundlig beredning och behandling av de kommunala frågorna.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL