Våra politiker och företrädare

Läs mer om Socialdemokraterna i Marks kommunalråd, vår fullmäktigegrupp och gruppledare samt om flera andra av våra politiker.

Vårt kommunalråd

Vår fullmäktigegrupp

Våra gruppledare i Marks nämnder och styrelser

Våra kyrkopolitiska gruppledare

Våra regionpolitiker

Våra riksdagsledamöter

Socialdemokraterna i Marks kommunfullmäktigelista 2022-2026

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL