Vår styrelse

Marks Arbetarekommuns styrelse 2022
Ordförande, *Krister Andersson
Vice ordförande, *AnnSofi Tureson
Kassör, **Paul Holmberg
Sekreterare, **Annette Malmberg
Studieorganisatör, *Helen Eriksson
Regionpolitiskt ansvarig samt ungdomsansvarig, *Håkan Andersson
Rikspolitiskt ansvarig, **Jessica Rodén
Internationell ledare, *Efkan Üstündag
Kommunalpolitiskt ansvarig, **Ulf Dahlberg
Ersättare, Verksamhetsprogramsansvarig, ***Benny Nyberg
Ersättare, ***K-G Wiberg
Ersättare. ***Christian Boman
Adjungerad Kyrkopolitiskt ansvarig Bodil Wennerström
Adjungerad Information/kommunikationsansvarigRainer Lohager

* ledamot vald fram till årsmötet 2023
** ledamot vald fram till årsmötet 2024  
*** ersättare vald på ett år                           

Genom att klicka på ett namn ovan så kommer du till personens egen sida med information och e-post länk.

Uppdrag
Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse stadgar och av partikongressen, distriktskongressen och arbetarekommunen fattade beslut.

Styrelsens uppgift är härvid att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de socialdemokratiska föreningarnas och klubbarnas verksamhet.

Styrelsen är, då arbetarekommunmöte inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande organ.

Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på arbetarekommunens expedition.

Utskott och arbetsgrupper

VU – Verkställande Utskottet
Krister Andersson
AnnSofi Tureson
Paul Holmberg
Annette Malmberg
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL