Vår styrelse

Marks Arbetarekommuns styrelse 2020
Ordförande, * Krister Andersson
Vice ordförande, * AnnSofi Tureson
Kassör, ** Paul Holmberg
Sekreterare, ** Annette Malmberg
Studieorganisatör, * Helena Johansson
Information/kommunikationsansvarig, * Håkan Andersson
Ledamot, ** Jessica Rodén
Kommunalpolitiskt ansvarig, ** Lisa Dahlberg
Verksamhetsprogramsansvar, ** Tommy Söderhagen

* som ledamot vald fram till årsmötet 2021
** som ledamot vald fram till årsmötet 2022

Adjungerad Kyrkopolitiskt ansvarig                                  Bodil Wennerström
Adjungerad Facklig ledare                                                 Simon Ryndal

Genom att klicka på ett namn ovan så kommer du till personens egen sida med information och e-post länk.

Uppdrag
Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse stadgar och av partikongressen, distriktskongressen och arbetarekommunen fattade beslut.

Styrelsens uppgift är härvid att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de socialdemokratiska föreningarnas och klubbarnas verksamhet.

Styrelsen är, då arbetarekommunmöte inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande organ.

Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på arbetarekommunens expedition.

Utskott och arbetsgrupper

VU – Verkställande Utskottet
Krister Andersson
AnnSofi Tureson
Paul Holmberg
Annette Malmberg

Fackligt utskott (interimistiskt)
Simon Ryndal Facklig ledare
Pauli Kuitunen
Yasin Abbes

Arbetsgruppen för Information och Kommunikation
Håkan Andersson Information/kommunikationsansvarig
Rainer Lohager
Benny Nyberg
Christopher Thorsson
Niklas Emnér
Anja Andréasson
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL