Vår styrelse

Marks Arbetarekommuns styrelse 2024
Ordförande, ***Håkan Andersson
Vice ordförande, *Jessica Rodén
Kassör och facklig ledare, *Linda Furnander
Sekreterare, **Claes Forsberg
Studieorganisatör, **Helen Eriksson
Ledamot, *Ulf Dahlberg
Information/kommunikationsansvarig, **Rainer Lohager
Internationell ledare, **Efkan Üstündag
Medlemsansvarig, *Joanna Etherton
Verksamhetsprogramansvarig Ersättare, ***Anja Andréasson
Ersättare. ***Daria Cosevaia Johnsson
Vakant
Adjungerad kyrkopolitisk ledareBodil Wennerström

* ledamot vald fram till årsmötet 2026
** ledamot vald fram till årsmötet 2025  
*** ordförande och ersättare valda på ett år                           

Genom att klicka på ett namn ovan så kommer du till personens egen sida med information och e-post länk.

Uppdrag
Arbetarekommunens styrelse handhar ledningen av verksamheten i överensstämmelse stadgar och av partikongressen, distriktskongressen och arbetarekommunen fattade beslut.

Styrelsens uppgift är härvid att agitera för partiet och dess politik, att utarbeta kommunalpolitiska program, att ansvara för arbetarekommunens ekonomi och medlemsadministration samt att stödja de socialdemokratiska föreningarnas och klubbarnas verksamhet.

Styrelsen är, då arbetarekommunmöte inte är samlat, arbetarekommunens högsta beslutande organ.

Styrelsen har arbetsgivaransvar gentemot den personal som anställs på arbetarekommunens expedition.

VU – Verkställande Utskottet
Håkan Andersson
Jessica Rodén
Linda Furnander
Claes Forsberg

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL