Aktuellt

Skolorna i Björketorp och Ubbhult

Socialdemokraterna och Bästa Mark tar beslut om skolor på allvar. Vi följer självklart de beslut som kommunfullmäktige har fattat och står fast vid vår övertygelse när det gäller skolor i Björketorp och Ubbhult. Dessutom tar vi hänsyn till vad vi har uppfattat att invånare, kommunfullmäktige (och ibland även Moderaterna) vill. Bästa Marks budget (driftbudget för…

Läs mer

Bästa Mark

Hej Här kommer en rapport från budgetbeslutet från kommunfullmäktige den 18 juni Bästa Marks budget gick igenom efter ett långt möte med mycket debatt kring framtiden för skolorna i Ubbhult och Björketorp. Oppositionen fick igenom ett uppdrag som medför att byggnation av nya skolor i Ubbhult och Björketorp pausas för ytterligare utredning. Detta är olyckligt…

Läs mer

Gör något stort – Gå och rösta idag!

Rösta för sammanhållning, inte splittring.

I tider av kris och krig måste vi hålla ihop. Samtidigt vet vi att höger populister och auktoritära krafter försöker splittra oss i Europa. Nu krävs det att vi ökar sammanhållningen i Europa och säkrar stödet till Ukraina. Ytterst handlar det om svenska folkets säkerhet och trygghet. Socialdemokraterna kämpar vi för att främja jämlikhet, hållbarhet…

Läs mer

Använd EU för att ta tillbaka kontrollen över den svenska arbetsmarknaden

Svensk arbetsmarknad och svensk välfärd har blivit en spelplan för grovt kriminella.

EU-VAL Kriminaliteten och utnyttjandet i arbetslivet växer och göder den organiserade brottsligheten. Vi kan aldrig ta tillbaka kontrollen över svensk arbetsmarknad om inte Europa tar kampen mot skurkföretag och kriminalitet på allvar. Det behövs omfattande, långsiktiga och kraftfulla insatser om vi ska rensa upp i den röta som spridit sig långt in på många svenska arbetsplatser….

Läs mer

Till minne av Barbro Johansson

Barbro Johansson, som var kommunalråd i Marks kommun 1985–1988 för Socialdemokraterna, lämnade ett betydelsefullt avtryck i den lokala politiken. Hon var en engagerad ledare och en viktig röst för invånarna i Mark. Under sin tid som Marks första kvinnliga kommunalråd arbetade hon för att förbättra kommunens välfärd och samhällsservice. Hennes insatser bidrog till att forma…

Läs mer

Rösta för ett sammanhållet, säkerhet och demokratiskt Europa

Socialdemokraterna tror på det EU vi har idag, ett EU som har hållit ihop EU:s medlemsländer och stöttat resten av världen.

EU-VAL Vi har idag fred i hela EU-området, varje land som går med i EU-samarbetet kan erbjuda frihet för medborgarna att bo, arbeta eller studera i vilket EU-land de vill. Vi tror på ett EU där varje land som är med i samarbetet får tillgång till världens största inre marknad. Vi socialdemokrater tror också på ett…

Läs mer

Första Maj i Kinna 2024

Vill du titta på fler bilder från första maj? På Marks Arbetarekommuns medlemsintranät ”Rosen för alla” kan du som medlem logga in via Bank-id och se ett bildspel med bilder från första maj i Kinna 2024. Klicka här för att komma rätt direkt.

Läs mer

EU-val 9 juni 2024

Ta del av vårat valmanifest här eller besök Socialdemokraternas EU-valsida här:

Läs mer

Tiden är knapp, vi måste agera nu!

För att framtida generationer ska ha samma tillgång till frisk luft, rent vatten och oförstörd natur som vi har haft, måste vi tillsammans med andra länder minska användningen av kemikalier och värna vår natur. Genom gemensamma regler inom EU kan vi påverka fler länder att göra mer.

EU-VAL Klimatförändringarna är ett faktum, vi märker den även här hemma. Det kan handla om översvämmade källare, vattenbrist eller skogsbränder. Konsekvenserna är tydliga i människors vardag. Samtidigt hotas svenska skogar, marker, sjöar och hav av föroreningar, kemikalieutsläpp och naturförstöring. Den viktiga biologiska mångfalden minskar. Vi socialdemokrater är fast beslutna att se till att fler länder agerar för…

Läs mer

Gör något stort – gå och rösta den 9 juni!

EU spelar en stor roll i våra liv, även om det inte alltid är uppenbart. Allt från miljölagstiftning och konsumenträttigheter till arbetsförhållanden och infrastrukturprojekt bestäms på EU-nivå. Därför är det avgörande att vi använder vår röst för att forma den politik som förs i EU.

EU-VAL Genom mitt riksdagsuppdrag är jag en del av den svenska OSSE-delegationen. Ett av OSSE:s uppdrag är att genomföra valobservationer. Förra veckan observerade jag president- och parlamentsvalet i Nordmakedonien. Det innebär att man besöker vallokaler på valdagen och observerar om landets vallagar följs. Att observera val i andra länder, som i Nordmakedonien, ger insikter i hur…

Läs mer
facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL