Gruppledare

Kommunfullmäktige
Gunnar Nilsson

Kommunstyrelsen
Lisa Dahlberg

Barn- och utbildningsnämnden
Urban Jernberg

Plan- och byggnadsnämnden
Björn Andersson

Kultur- och fritidsnämnden
Thord Harrysson

Miljönämnden
Berndt Ekholm

Teknik- och servicenämnden
Bo Petersson

Socialnämnden
Tommy Karlsryd

Äldreomsorgsnämnden
Ulf Dahlberg

Valnämnden
Håkan Andersson

Överförmyndarnämnden
Emmy Johansson

Spinnerskan i Mark AB
Lisa Dahlberg

Marks Bostad AB
Bror-Eric Johansson

Marks Fastighets AB
Göran Andersson

Marks Kraftvärme AB
Rolf Wallerdal

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

Du skickas till

Klicka på länken ovan eller AVBRYT