Kommunala S-gruppledare

I kommunala styrelser och nämnder utgör partiets ordinarie ledamöter och ersättare en partigrupp.

Partigruppen leds av en gruppledare. Gruppledarens uppgift är att hålla ihop det politiska nämndsarbetet med det politiska arbetet i kommunen i stort genom att ha ett helhetsperspektiv på frågorna.

Det politiska ledarskapet är viktigt i vår organisation. Gruppledaren är vald av medlemmarna och är en av partiets nyckelpersoner.

Kommunfullmäktige
AnnSofi Tureson

Kommunstyrelsen
Ulf Dahlberg

Barn- och utbildningsnämnden
Yasin Abbes

Bygg- och miljönämnden
Pelle Pellby

Kultur- och fritidsnämnden
Birgitta Andersson

Teknik- och servicenämnden
Bo Petersson

Socialnämnden
Rainer Lohager

Omsorgsnämnden
Laila Neck

Valnämnden
Bodil Wennerström

Gemensam överförmyndarnämnd
Paul Holmberg

Spinnerskan i Mark AB
Pauli Kuitunen

Marks Bostad AB
Lisa Dahlberg

Marks Fastighets AB
AnnSofi Tureson

Marks Energi AB
Niklas Emnér

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL