Kommunala S-gruppledare

I kommunala styrelser och nämnder utgör partiets ordinarie ledamöter och ersättare en partigrupp.

Partigruppen leds av en gruppledare. Gruppledarens uppgift är att hålla ihop det politiska nämndsarbetet med det politiska arbetet i kommunen i stort genom att ha ett helhetsperspektiv på frågorna.

Det politiska ledarskapet är viktigt i vår organisation. Gruppledaren är vald av medlemmarna och är en av partiets nyckelpersoner.

Kommunfullmäktige
AnnSofi Tureson

Kommunstyrelsen
Ulf Dahlberg

Barn- och utbildningsnämnden
Yasin Abbes

Plan- och byggnadsnämnden
Jan Åke Löfgren

Kultur- och fritidsnämnden
Birgitta Andersson

Miljönämnden
Håkan Andersson

Teknik- och servicenämnden
Bo Petersson

Socialnämnden
Tommy Karlsryd

Äldreomsorgsnämnden
Ulla Lätt

Valnämnden
Bodil Wennerström

Överförmyndarnämnden
Emmy Johansson

Spinnerskan i Mark AB
Pauli Kuitunen

Marks Bostad AB
Lisa Dahlberg

Marks Fastighets AB
Benny Nyberg

Marks Energi AB
Rolf Wallerdal

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL