Marks Arbetarekommuns historia

Marks Arbetarekommun bildades 1971 på grund av kommunreformen som låg till grund till att Marks kommun bildades. De gamla Arbetarekommunerna ombildades till socialdemokratiska föreningar.

Den första styrelsen bestod av ordförande Rolf Agardtsson, Skene, vice ordförande Sture Ludvigsson, Örby, kassör Erik Gustafsson, Kinna, sekreterare Eric Wiktorsson, Fritsla. Vidare bestod styrelsen av: Barbro Johansson, Hyssna, Stig Karlsson, Öxabäck, Allan Ekberg, Horred, Torild Johansson, Sätila och Erik Nilsson från Björketorp.

Medlemsantalet var 1971 hela 4999, men av dessa var 4092 kollektivanslutna genom olika LO-förbund.

Rolf Agardtsson, Marks Arbetarekommuns första ordförande.

1970-talet
Sjuttitalet ägnades åt att sammanjämka de kulturer som varit rådande i de olika kommundelarna. Det ”röda Viskadalen”, med starka s-fästen i industrisamhällena Fritsla, Kinna och Skene och ”landsbygdskommunerna” med svagare röstunderlag.

Arbetarekommunen hyrde expeditionslokal i Skene Folkets Hus. Man diskuterade huruvida arbetarekommunens möten skulle vara öppna för alla medlemmar eller om endast valda representanter skulle få fatta beslut. Öppna möten blev resultatet.

Kommunalvalet 1970 resulterade i en borgerlig seger, Centerpartiet hade stora framgångar. Den första fullmäktigeperioden präglades av samarbete över partigränserna. Ett uttryck för det var att socialdemokraterna erhöll ett antal ordförandeposter i de kommunala nämnderna.

Olof Palme vid möte i Kinna Stationspark.

1972 besöker statsminister Olof Palme tekofabriken Ludvig Svensson AB i Kinna. Palme besökte även företaget 10 år senare på ett återbesök samt använde företaget som referens under valrörelsen 1982. Ett känt citat är: ”Går det bra för Ludvigs Svenssons gardinfabrik i Kinna, då går det bra för Sverige”.

Även valåret 1979 besökte partiordförande Olof Palme Mark och höll ett tal i Kinna Stationspark inför en stor publik.

1980-talet
Den 8 mars 1981 öppnade Rolf Agardtsson för sista gången ett årsmöte i egenskap av ordförande. Arbetet i kommunens ledning var krävande och till hans efterträdare utsågs Stig Andersson från Skene. Stigs uppdrag var landstingskommunala och han lade ned stor möda på både sjukvårds- och trafikfrågor under många år.

Valrörelsen 1982 gav det glädjande resultatet att partiet återtog ansvaret i regering och riksdag. I Mark kunde den borgerliga majoriteten brytas för första gången sedan kommunsammanslagningen. Under två perioder kunde partiet dominera politiken i kommunen.

Marks fredsförening med bland andra Ingemar Gustafsson och Bosse Lundberg anordna ett fredsläger 1983 vid Två Skyttlar i Örby i form av deras PeaceCamp som hölls med ungdomar från USA, Sovjet och Sverige.

Ett par år efter fredslägret besökte Utrikesminister Sten Andersson Två Skyttlar och fredsstenen.

Vid årsmötet 1983 var det åter dags för byte på ordförandeposten. Den fackligt aktive Gösta Kanfors från Kinna tog över, men redan året efter valdes Janåke Sjökvist, Kinna, till arbetarekommunens ordförande.

Under perioden 1983-1988 var Rolf Agardtsson ordförande i Marks kommuns kommunstyrelse och tillika kommunalråd.

Janåke Sjöqvist och Gunnar Sträng.

Gunnar Sträng besökte Mark. Det var nog valrörelsen 1985 och han medverkade på ett pensionärsmöte.

Vid valet 1985 blir Berndt Ekholm, Skene invald som riksdagsledamot i Sveriges riksdag.

Berndt Ekholm.

Mandatperiod 1985-1988 kunde majoriteten tillsätta ännu ett kommunalråd och det var Barbro Johansson som med den äran skötte uppgiften tillsammans med Rolf Agardtsson och centerns Ragnar Svenberg.

Barbro Johansson.

Efter valet 1988 var det växling vid makten. Rolf Agardtsson och Barbro Johansson trappade ned, och Janåke Sjökvist gick in som ”oppositionsråd” och vice ordförande i kommunstyrelsen.

1990-talet
Den socialdemokratiska partikongressen 1987 hade beslutat att kollektivanslutningen till det socialdemokratiska partiet skall upphöra vid
utgången av 1990. Det medförde att enbart den som aktivt själv gick med i en socialdemokratisk förening var medlem i Arbetarepartiet Socialdemokraterna. Förändringen medförde givetvis färre medlemmar. Men facklig-politisk samverkan består.

Den 16 mars 1991 upphörde Marks finskspråkiga s-förening. Arbetarekommunens årsmöte beslutade inrätta en finskspråkig kommitté som arbetade under ett antal år. Nittiotalet präglades ändå av ett aktivt internationellt engagemang i bland: EG-frågor, Irlandsprojektet, Polen och Baltikum.

Den 28 februari 1992 gästade partiordförande Ingvar Carlsson vår arbetarekommun och medverkade vid ett offentligt möte i Folkets Hus, Skene. För underhållningen svarade PRO i Kinnas Tal o Sångkör. Tyvärr fanns inte tillräckligt med platser för åhörare, så många fick vända hem igen.

Ingvar Carlsson.

I början av nittiotalet fanns Fritsla-, Skene-, Torestorps- och Kinnahults kvinnoklubbar. Socialdemokraterna motionerar 1992 om att Marks kommun ska ha en Jämställdhetsplan. Partiet centralt och arbetarekommunen beslutar om att vi fortsättningsvis ska ha varvade jämlika listor vid allmänna val. På 2001 års partikongress beslutas att socialdemokraterna är ett feministiskt parti. I slutet av nittiotalet fanns bara Fritsla kvinnoklubb kvar men med den förändringen att klubben nu organiserade S-kvinnor från Marks kommun.

1987 till 1996 sände Socialdemokraterna i Mark närradio på 100,6 MHz. Ett stort ansvar har vilat på Barbro Johansson och Sture Johansson som sett till att sändningarna har kommit tillstånd mer eller mindre varje tisdag.

Den 8 maj 1996 gästade Arbetsmarknadsministern Margareta Winberg kommunen och tog det första spadtaget vid Marks Gymnasiums om- och tillbyggnad.

Arbetsmarknadsminister Margareta Winberg och Janåke Sjöqvist.

När Janåke Sjökvist inte kände att tiden räckte till för både kommunen och partiet, valde han att satsa än mer på kommunalrådsuppdraget. Phia Andersson, Skene, valdes 1997 till ordförande i Marks Arbetarekommun.

Phia Andersson.

Trots ett kompakt motstånd mot kvinnliga präster i vår byggd tillsatte Kinnarumma pastorat 1999 i enighet som ny kyrkoherde Carin Wiberg.

2000-talet
Under första halvan av 00-talet berikades arbetarekommunen av en ny socialdemokratisk förening – Kommunalsossen.

Arbetarekommunens styrelse fattar under år 2000 beslut om att en medlemstidning ska göras – ”Socialdemokraten i Mark”. Tidningen kom vanligen ut med fyra nummer per år i 20 år. Styrelsen beslutade att lägga den vilande efter 2019.

Den 30 november 2000 på ett arbetarekommunmöte, i Finska Föreningens lokaler i Folkets Hus i Skene, utses Pelle Pellby till nytt kommunalråd. Då Janåke Sjöqvist efter lång och trogen tjänst ville dra sig tillbaka.

Pelle Pellby.

Den 12 juni 2002 besöker Utrikesminister Anna Lindh Marks kommun.
Phia Andersson informerar om projektet för långtidsarbetslösa i kommunen ”FRIS-projektet”. Anna Lindh besöker Kommunservice, företagsbesök på Blomdals Örtagård i Öxabäck samt Ludvig Svenssons i Kinna. Hon avslutar dagen med att besöka Industrifackets valupptakt i Mariebergsparken i Kinna.

Göran Persson.

Vår partiordförande och statsminister Göran Persson besöker Ludvig Svensson AB i Kinna den 3 december 2003.

Vid arbetarekommunens sista styrelsemöte den 5 juni 2004, före semestern hos Phia Andersson i Morup avtackades Rolf Wallerdal eftersom han slutar sin anställning som ombudsman den 30 juni för att gå i pension.

Phia Andersson hade sedan 1995 suttit i Socialdemokraterna Södra Älvsborg distriktsstyrelse. Från 1997 i dess VU och från 1999 som vice ordförande. Vid partikongressen 2005 väljs Phia in som ersättare i partistyrelsen och på distriktskongressen 2006 väljs Phia Andersson till distriktets ordförande. I valet 2006 kommer hon in som ledamot i riksdagen. Med de distrikts- och riksuppdragen var det läge att lämna ordförandeskapet i Marks Arbetarekommun.

På arbetarekommunens årsmötet den 4 mars 2006 i Folkets Hus, Skene, väljs Henrik Svedberg, Skene, till ordförande. Henrik blir kvar som ordförande till den sista juni 2008 då han slutar för att han flyttar från kommunen.

Henrik Svedberg, 1 Maj 2008.

Barbro Pettersson, Örby-Svansjö, tar över som ordförande från den 1 juli 2008.

Berndt Ekholm, Barbro Pettersson och Pelle Pellby.

Under hösten 2008 startar ett ett arbete upp för att sedan bilda nätverket Markbor mot rasism tillsammans med Vänstern och LO. I nätverket ingår de flesta partier i Mark utan Markbygdspartiet och Sverigedemokraterna.

Under andra hälften av 00-talet börjar digitaliseringen, av information till medlemmar och allmänhet, genom en egen hemsida.

2010-talet
Den 5 mars 2011 på arbetarekommunens 40:e årsmöte väljs Annette Malmberg, Örby-Svansjö, till ordförande.

Annette Malmberg.

2011 startar Arbetarekommunen ett medlemslotteri. Under året var det även omval till regionfullmäktige.  I Marks kommun fick Socialdemokraterna 34,23% i september 2010, åtta månader senare vid omvalet i maj 2011 fick vi 41,07%

Socialdemokraterna driver på i regionen och 113 miljoner satsas på renoveringar av Skene lasarett.

Lördagen den 2 mars 2013 på arbetarekommunens årsmöte i Skene Folkets Hus väljs AnnSofi Tureson, Kinna, till ordförande.

AnnSofi Tureson.

Efter 2013 har arbetarekommunen inga organisationsanslutna fackliga organisationer.

Lisa Dahlberg utses till kommunalråd 2013. Efter att Pelle Pellby ansåg att det var läge för ett skifte.

Lisa Dahlberg.

Under supervalåret 2014 beslutade valledningen att sociala medier är ett separat ansvarsområde. Konton upprättades på Facebook, Tvitter och Instagram, dessutom skapades konton på Google, Youtube, Droppbox, och Bambuster.

Den före detta partiordföranden Håkan Juholt besökte Mark bland annat i samband med Kinna Socialdemokratiska Förenings 100 årsfirande i Mariebergsparken, Kinna, 2014.

Håkan Juholt.

Den stora flyktingströmmen 2015 medförde många goda möten mellan människor även i Mark. Mycket tid gick åt att ordna med allt praktiskt i kommunen.

Peter Landgren, Horred, vikarierade som kommunalråd i opposition 2017, under Lisa Dahlbergs föräldraledighet.

Peter Landgren.

Den 2 april 2017 nåddes vi av det tragiska budet att högstadieungdomar från Skene varit med om en svår Bussolycka i Härjedalen. Statsministern och vår partiordförande Stefan Löfven besökte Mark vid två tillfällen. Dels i april, ett besök i Skene med anledning av den tragiska bussolyckan. Men även i november då ett besök gjordes på Kinna polisstation.

Stefan Löven.

Valet 2018 medförde att vi tappade ett mandat och gick från 16 till 15 fullmäktigeledamöter. Efter två medlemsmöten beslutade arbetarekommunen att vi ska ingå i ett majoritetsstyre tillsammans med Centerpartiet och Liberalerna – kallad Markmajoriteten.

Den 6 oktober 2018 var en tillställning där partiet avtackade Phia Andersson som slutade som riksdagsledamot efter valet.

Vid arbetarekommunens 48:e årsmöte lördagen den 2 mars 2019 i Kulturhuset, Skene (Folkets Hus) avtackades AnnSofi Tureson som ordförande. Hon avgår som ordförande för att hon valts till gruppledare för fullmäktigegruppen samt till andre vice ordförande i kommunfullmäktige. Till ny och arbetarekommunens 10:e ordförande väljs Krister Andersson, Fritsla.

Krister Andersson.

Under 2019 genomfördes en organisationsutredning som presenterade ett förslag till Arbetarekommunens styrelse. Styrelsen föreslog vissa ändringar inför medlemsmötet som antog styrelsens förslag. Beslutet innebar att arbetarekommunens styrelse minskas och blir funktionsinriktad.

Under 2019 beslutades även att lägga Medlemstidningen ”Socialdemokraten i Mark” vilande efter året 2019. Samt att säga upp hyreskontraktet för partilokalen i Skene Folket Hus.

2020-talet
Corona pandemin (Covid-19) drabbar världen och Mark med storm 2020. Hela det politiska året handlar om att minska smittspridning och dess effekter. Arbetarekommunen ställer om och digitaliserar. Första Maj genomförs digitalt. Nyhetsbrev skickas digitalt. Styrelse- och medlemsmöte sker digitalt. Livesändningar sker på vår Facebooksida i stället för torgmöten.

Arbetarekommunen flyttar ihop med ABF och LO i en lokal centralt belägen i Kinna.

I valet 2022 behöll vi 15 mandat i kommunfullmäktige. Båda samarbetspartierna i föregående styre kallat Markmajoriteten, det vill säga Centerpartiet och Liberalerna tappade mandat och majoritetsstyret upphörde. Efter valet bildades ett nytt minoritetsstyre kallat Bästa Mark, bestående av Socialdemokraterna och Centerpartiet. Till ny kommunstyrelseordförande valdes Ulf Dalberg, Skene.

Jessica Rodén, Tostared blev invald som ledamot i Sveriges Riksdag vid valet 2022.

På arbetarekommunens årsmötet den 4 mars 2023 i Fritsla Folkets Hus väljs Håkan Andersson till ny ordförande.

Kommunalråd i Marks kommun
1983-1988     Rolf Agardtsson, Skene
1985-1988     Barbro Johansson, Kinna
1989-2001     Janåke Sjöqvist , Kinna
2001-2013     Pelle Pellby, Kinna
2013-2017     Lisa Dahlberg, Kinna
2017-2017     Peter Landgren, Horred, ”vikarierar” när Lisa är föräldraledig.
2017-2021     Lisa Dahlberg, Kinna
2021-2022   Jessica Rodén, Tostared
Sedan 2022 Ulf Dahlberg, Skene

Riksdagsledamöter från Marks Arbetarekommun
1985–2006      Berndt Ekholm, Skene
2006-2018       Phia Andersson, Skene
Sedan 2022    Jessica Rodén, Tostared

Representation i Partistyrelsen
2005-2017       Phia Andersson, Skene

Gäst / huvudtalare på årsmöte
Utifrån tillgängliga uppgifter, ska kompletteras
1992 Lars Venader, Tidningen Arbetets politiske redaktör
1995 Sonja Fransson, Riksdagsledamot
1996 Ingen, mellanvalskongressfrågor prioriterades
1998 Berndt Ekholm, Riksdagsledamot
1999 Berndt Ekholm, Riksdagsledamot
2000 Arne Kjörnsberg, Riksdagsledamot
2001 Berndt Ekholm, Riksdagsledamot
2002 Journalisten Marita Pahlen frågade ut riks-, region- och kommunpolitikerna: Berndt Ekholm, Phia Andersson och Pelle Pellby
2003 Berndt Ekholm, Riksdagsledamot
2004 Roland Andersson, Regionråd
2005 Krister Andersson, LO-distriktets ombudsman
2006 ?
2007 Phia Andersson, Riksdagsledamot
2008 Cathrine Persson, Oppositionsråd Trelleborg
2009 Olle Ludvigsson, kandidat till EU-parlamentet
2010 Gert-Inge Andersson, Ny S-gruppledare i Västra Götalandsregionen
2011 Anna Johansson, Ordförande Göteborgs Socialdemokratiska Partidistrikt
2012 Christina Ekstrand, vice ordförande i Unga Örnar
2013 Ann-Christin Ahlberg, Riksdagsledamot
2014 Sofia Bohlin, kandidat till EU-parlamentet
2015 Phia Andersson, Riksdagsledamot
2016 Helén Eliasson Regionråd, Phia Andersson, Riksdagsledamot
2017 Krister Andersson, Regionpolitiker
2018 Phia Andersson, Riksdagsledamot
2019 Ulf Olsson, Partidistriktets ordförande
2020 Istället för huvudtalare medverkade trubaduren Rasmus Andersson som framförde visor och visade ett bildspel kopplat till arbetarrörelsens internationella historia.
2021 Peter Hultqvist, Försvarsminister
2023 Jessica Rodén och Petter Löberg, riksdagsledamöter

Elander medaljörer
Tage Erlanders hedersmedalj utdelas av partistyrelsen till medlemmar som representerat partiet i samhälleliga organ och/eller i vår egen organisation under minst 30 år. Partistyrelsen delar ut medaljen efter ansökan från lokala och regionala partiorganisationer. Överlämnandet sker lokalt eller regionalt.

Utifrån tillgängliga uppgifter, ska kompletteras
1989                    Rolf Agardtsson, Skene
1989                    Arne Engebring, Kinna
1989                    Sture Ludvigsson, Kinna
1995                    Barbro Johansson, Kinna
1995                    Håkan Rydbäck, Kinna
1999                    Roland Andersson, Skene       
1999                    Alf Andersson, Sätila
1999                    Bertil Bank, Kinna
1999                    Gösta Lind, Örby
2000                    Roland Andersson, Berghem
2000                    Owe Eglinger, Kinna
2000                    Sven Svensson, Fritsla
2000                   Gösta Lindh, Örby
2000                    Rune Linusson, Kinna
2001                    Göran Weiler, Torestorp
2006                    Sven Håkansson, Skene
2007                    Sture Johansson, Kinna
2007                    Eivor Lövgren, Kinna
2010                    Ingvar Nordin, Skene
2011                    Arne Abrahammsson, Hyssna                     
2015                    Kent Olsson, Skene
2015                    Kjell Hugosson, Horred
2015                    Bror-Eric Johansson, Kinna
2015                    Rolf Wallerdal, Skene
2015                    Janåke Sjöquist, Kinna
2015                    Thord Harrysson, Skene
2015                    Berndt Ekholm, Skene
2016                    Gunnar Nilsson, Kinna
2018                    Phia Andersson, Skene
2019                    Kurt Andreasson
2019                    Bodil Wennerström, Kinna
2019                    Kjell-Arne Lundin, Skene
2019                    Ingemar Olsson, Sätila
2019                    Mikael Andersson
2019                    Mona Friberg, Sätila
2019                    Sören Fägersten

Branting medaljörer
Det finns inga speciella regler som måste uppfyllas för att erhålla Brantingmedaljen. Det är upp till den lokala organisationen att upprätthålla ”värdet” av medaljen.

Utifrån tillgängliga uppgifter, ska kompletteras
1983                   Mats Forsebäck, Fritsla
1983                   Magne Hagström, Kinna
1983                   Nils Johansson, Kinna
1983                   Josef Larsson, Hällingsjö
1983                   John Oscarsson, Rosenhill Hajom Skene
1983                   Elis Ryd, Kinna
1985                   Roland Andersson, Skene
1985                   Bertil Bank, Kinna
1985                   Emmy Björklund, Kinna
1985                   Axel Lallo, Kinna
1985                   Knut Lindkvist, Skene
1989                   Marianne Davidsson, Fritsla
1989                   Sven Svensén, Kinna
1989                   Rune Linusson, Kinna
1992                   Erik Axelsson, Horred
1992                   Alf Andersson, Sätila
1992                   Erik Gustafsson, Kinna
1992                   K G Hellqvist, Skene
1992                   Kjell Hugosson, Horred
1992                   Allan Hultin, Skene
1997                  Janåke Sjöqvist, Kinna
1999                   Reinhold Andersson, Kinna
1999                   Liss Ekberg, Kinna
1999                   Sonny Carlsson, Horred
1999                   Ingemar Olsson, Sätila
1999                   Jorma Uutela, Kinna
2003                   Bror-Eric Johansson, Kinna
2004                    Eivor Lövgren, Kinna
2004                    Monica Nordh, Kinna
2004                    Barbro Pettersson, Öxabäck
2005                  Phia Andersson, Skene
2005                    Sven Håkansson, Skene
2005                    Kent Olsson, Skene
2015                    Gunnar Nilsson, Kinna
2015                    Eva Ryberg
2015                    Pelle Pellby, Kinna
2015                    Mary Österström, Sätila
2015                    Bo Pettersson, Öxabäck
2016                    Anita Lomander
2019                    AnnSofi Tureson, Kinna
2021 Lisa Dahlberg, Skene

Historien före Marks Arbetarekommuns bildande
På respektive S-förenings och sidoorganisations hemsida kan du läsa om historien i de gamla arbetarekommunerna med mera. Klicka här för att komma till våra olika föreningar.

Källor och urval
När en historia ska sammanfattas måste ett urval göras. Det kan självfallet innebära att det eller den du ville ha med saknas. Källor har varit boken Framåt Kamrater som gavs ut i samband med arbetarekommunens 30 års jubileum samt Arbetarekommunens tillgängliga verksamhetsberättelser mellan 1992-2019. Arbetarekommunens förtroendeuppdragsmatrikel. Jag har även muntligt fått information av Janåke Sjöqvist.

Kontakta mig gärna med rättelser och förslag till kompletteringar.
Sidan uppdaterades senast 2023-04-29.

Kamratliga hälsningar

Håkan Andersson

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL