Våra föreningar

Socialdemokratiska föreningar:
Fritsla Socialdemokratiska förening

Horreds Socialdemokratiska förening

Hyssna-Sätila Socialdemokratiska förening

Kinna Socialdemokratiska förening

Skene Socialdemokratiska förening

Västra Marks Socialdemokratiska förening

Örby-Svansjö Socialdemokratiska förening

Medlemsanslutna sidoorganisationer:
Marks/Fritsla Socialdemokratiska kvinnoklubb

Socialdemokrater för Tro och Solidaritet i Mark

Föreningen
Den som blir medlem i Socialdemokraterna blir medlem i en Socialdemokratisk förening. Vanligast är att vi organiserar oss i en geografisk förening där vi bor. Föreningens medlemmar väljer en egen styrelse och beslutar om sin verksamhet och vilka frågor de vill driva.

Våra sidoorganisationer
S-kvinnor, HBT-S, SSU, S-studenter samt Tro och Solidaritet är Socialdemokraternas sidoorganisationer. Här samlas socialdemokrater som vill stödja en viss fråga/ha en riktning i sitt engagemang och deras vänner.

I Mark har S-kvinnor samt Tro och Solidaritet egna föreningar som är medlemmar i Arbetarekommunen.

Arbetarekommunen
Alla föreningar i Marks kommun samlas i Marks Arbetarekommun. Det vi även kallar Socialdemokraterna i Mark.

Där samlas medlemmarna i de olika föreningarna för att bestämma bland annat om kommunens politik och vilka som ska företräda Socialdemokraterna i kommunfullmäktige och andra kommunala organ. Arbetarekommunens medlemmar väljer även en styrelse som företräder Socialdemokraterna i hela kommunen.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL