Borgerlighetens misslyckade arbete

Vid kommunfullmäktiges vägledningsdebatt inför årets budgetarbete i torsdags uttryckte Tomas Johansson och Anders Lindahl båda (M) problem med de riktade pengar som re­­geringen delar ut till kommunen. Det är väl inget problem med ext­ra pengar, det är väl en välkommen tillgång?

Vi socialdemokrater i kommunen ser det som välbehövligt för att stärka välfärden. Det behövs mer händer i vård- och omsorgen och mer personal i skolan i vår kommun.

Marks kommun hade ett resultat på 100 miljoner för 2016. En stor del var riktade pengar till flyktingmottagande och till omsorgen. Efter fyra månader i år har vi en prognos på ett överskott på 51 miljoner mot en budget på 23 miljoner.

I överskottet finns också riktade pengar som regeringen delat ut och som inte kommit verksamheterna till del. Nu har vi också fått bekräftelse på välfärdspengar till hösten på 22 miljoner. Den rödgröna regeringen levererar, men gör den borgerliga ledningen i kommunen det?

Nu förväntar sig vår personal och våra kommuninvånare att pengar går till det de är avsedda för. Arbetet måste starta omgående för att leverera ut till vår välfärd.

facebook Twitter Email

Nu lämnar du vår hemsida

You will be redirected to

Click the link above to continue or CANCEL